Du er her

Analyser og business cases

CEDI bistår offentlige og private kunder med udarbejdelse af business cases, beregningsmodeller og en bred vifte af tilsvarende analyseprodukter. Vores arbejde anvendes typisk som grundlag for strategiske beslutninger hos kunden om eksempelvis forretningsudvikling, kanalstrategi, effektiv brug af sociale medier osv. ligesom vi udarbejder vejledninger og dagsordensættende analyser med et bredere formidlingsmæssigt sigte for øje.

Vores analyser bygger på en omfattende viden om digitaliseringen af den offentlige sektor - og ikke mindst de digitale muligheder for effektivisering og omstilling. Samtidig har vi en solid forståelse for den offentlige sektors ledelsesmæssige udfordringer og administrative processer i bred forstand.
Vores konsulentteam består af erfarne konsulenter med solide konsulenterfaringer omkring interviewteknik, analysekoncepter, brug af statistiske analyseværktøjer og databaser m.m. 
Ekspertiseområder inden for analyse og business cases:

  • Business cases
  • Domæneanalyser
  • Postanalyser
  • Policy-notater
  • Vejledninger og tjeklister 

Konkret projekteksempel

Postanalyse Københavns Kommune

CEDI har bistået Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune med at optimere håndteringen af ind- og udgående post med henblik på at realisere en tocifret millionbesparelse årligt.

Der er som led i opgaven gennemført en omfattende indsamling af data med henblik på at afdække fremgangsmåde, ressourceforbrug og effektiviseringspotentiale i kundens posthåndtering. De indsamlede datasæt omfatter blandt andet arbejdsrutiner, organisering, postvolumen, regnskabsdata samt kortlægning af fysiske lokationer, antal frankeringsmaskiner og kørselsruter i kommunens forvaltninger. Data indsamles ved hjælp af indrapportering fra nøglemedarbejdere i prædefinerede regnearksskabeloner samt ved deltagerstudier, interviews og workshops.

Endvidere er der som led i opgaven udviklet en business case model til beregning af potentialer i form af sparet arbejdstid, reducerede omkostninger m.v. i forbindelse med forskellige digitaliserings- og optimeringstiltag i relation til kundens posthåndtering.

Kontakt: