Du er her

Økonomi- og Indenrigsministeriet

03.04.2017 Nyhed:

Det kommunale og regionale tilsyn bliver en del af Ankestyrelsen

Fra idag bliver Ankestyrelsen indgangen til det kommunale og regionale tilsyn. Ankestyrelsen får i samme omgang bedre mulighed for at prioritere, hvilke sager det kommunale og regionale tilsyn tager op til behandling.

17.01.2017 Nyhed:

Kommunernes aftaleoverholdelse udløser 4 milliarder kroner

Kommunerne har samlet set overholdt de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regering og KL. Derfor får kommunerne nu udbetalt det bloktilskud på 4 milliarder kroner, der var betinget af, at økonomiaftalen blev overholdt.

17.01.2017 Nyhed:

Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

12.06.2015 Nyhed:

Kommunernes konkurrenceudsættelse stiger fortsat

De seneste kommunale regnskabstal viser, at kommunernes samlede konkurrenceudsættelse igen er steget. Private aktører fik dermed også i 2014 mulighed for at blive inddraget i løsningen af en stadig større del af de kommunale serviceopgaver.

10.04.2015 Nyhed:

Noegletal.dk er nomineret til Geodataprisen

Økonomi- og Indenrigsministeriets noegletal.dk er nomineret til Geodataprisen. Det sker, efter websitet er blevet lanceret i en ny og forbedret udgave, hvor det er muligt at visualisere de mange kommunale nøgletal i grafer og på danmarkskort.

25.03.2015 Nyhed:

Otte kommuner får hurtigere internet og bedre mobildækning

Regeringen har netop givet otte kommuner fuld låneadgang til forskellige projekter med at udbrede mobildækning og bredbånd. Kommunerne kan således straks gå i gang med at forbedre borgernes og virksomhedernes netforbindelse og mobildækning.

11.03.2015 Nyhed:

Fokus på it i EU's nye investeringsfond

På seneste ECOFIN-møde i Bruxelles er de 28 økonomi- og finansministre blevet enige om en ny europæisk investeringsfond (EFSI). Målet med EFSI er at skabe mindst 315 mia. euro i nye investeringer i EU over de næste tre år. IT er blandt indsatsområderne.

26.01.2015 Nyhed:

Nu bliver det lettere at stjæle andres løsninger

Vi skal blive bedre til at stjæle fra hinanden i den offentlige sektor. Center for Offentlig Innovation skal nu se de 11 kommuner i Business Region Aarhus over skulderen for at finde ud af, hvordan offentlige arbejdspladser bedst og lettest kan kopiere hinandens velfærdsløsninger. Centret er etableret af regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

07.01.2015 Nyhed:

Nem sammenligning af kommuners konkurrenceudsættelse på opgaveområder

Nu bliver det lettere at sammenligne, hvilke velfærdsopgaver kommunerne lader private varetage. Opgørelsen over kommunernes konkurrenceudsættelse bliver nu emneopdelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside for Kommunale Nøgletal www.noegletal.dk.

12.12.2014 Nyhed:

Forsøg i frikommunerne bliver forlænget

Frikommuneforsøgene kan nu fortsætte, mens de bliver evalueret. Regeringen har givet ni kommuner lov til at løse en række opgaver, som de selv vil. Det kan de nu blive ved med at gøre under evalueringen, og mens regering og Folketing beslutter, hvilke forsøg der har været så succesfulde, at de skal udbredes til alle 98 kommuner. 

Sider