Du er her

Økonomiaftale

08.06.2017 Nyhed:

Økonomiaftaler med fokus på udbudsprojekter, digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering

Enighed om rammerne for udbuddene af de næste generationer af NemID (MitID), NemLog-in og Digital Post, hurtigere og mere effektiv udbredelse af digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering. Det er blot nogle af de markante digitale aftryk, som kan findes i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018.

07.06.2017 Nyhed:

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen.

02.06.2017 Nyhed:

Ansvarlig aftale om kommunernes økonomi for 2018

KL og regeringen har i dag indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Kommunerne får mulighed for et lille løft i økonomien til både service og anlæg.

02.06.2017 Nyhed:

Ny økonomiaftale med KL giver plads til velfærd og skattelettelser

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018 med fokus på både velfærd og skattelettelser.

17.01.2017 Nyhed:

Kommunernes aftaleoverholdelse udløser 4 milliarder kroner

Kommunerne har samlet set overholdt de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regering og KL. Derfor får kommunerne nu udbetalt det bloktilskud på 4 milliarder kroner, der var betinget af, at økonomiaftalen blev overholdt.

17.01.2017 Nyhed:

Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

14.06.2016 Nyhed:

Smal økonomiaftale betyder lidt ekstra penge til Region Syddanmark

Region Syddanmarks får kun lidt ekstra penge til at løse sine opgaver for i 2017, i forhold til hvad regionen har haft i 2016. Det er konsekvensen af den økonomiaftale, der netop er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Med aftalen forventer regionen at kunne holde skindet på næsen og undgå en sparerunde i 2017.

14.06.2016 Nyhed:

Stram aftale med regeringen sætter regionens økonomi under pres

Det nordjyske sundhedsvæsen og den regionale udviklingsindsats skal i 2017 styres stramt rent økonomisk. Det står klart ud fra den økonomiaftale, som Region Nordjylland sammen med de øvrige regioner har indgået med regeringen om regionernes økonomi.

02.10.2015 Nyhed:

KL og regeringen fastlægger syv principper for kommunalt-statsligt samarbejde

KL og regeringen revitaliserer en række principper, som sætter rammerne for et tæt samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor.

24.08.2015 Nyhed:

Aftale om regionernes økonomi for 2016

Danske Regioner gik til økonomiforhandlingerne med et ønske om at få tilført 2 milliarder kroner ekstra til dyr medicin og aktivitetsstigninger i 2016. Det samlede resultat er, at regionerne har fået ca. 1,5 milliarder kroner, heraf lidt over 1 milliard til medicin og øvrig sundhed.

Sider