Du er her

Datafordeleren

19.06.2017 Nyhed:

Omfattende tests skal sikre pålidelig adgang til grunddata

Grunddataprogrammet kobler en række af Danmarks vigtigste registre sammen for at skabe pålidelig adgang til sammenhængende data af høj kvalitet. Disse data er essentielle for en lang række anvendere, og derfor afvikles i disse uger og måneder et skræddersyet testforløb for at sikre, at alle systemer fungerer efter hensigten.

16.06.2017 Nyhed:

Grunddataprogrammet skaber sammenhængende data

Grunddataprogrammet er med til at standardisere data, så de kan bruges sammenhængende. Særligt ejendomsdata og adressedata bliver forbedret og ensrettet, så de let kan sammenstilles og bruges på tværs.

05.11.2015 Nyhed:

Datafordeleren i prøvedrift med fem webservices

Tidlige udgaver af de første web-services til datafordeleren er klar til brug. Der er en række forbehold for anvendelsen, men hvis du vil tidligt i gang med at prøve de nye muligheder, den tekniske integration og få indblik i datamodellerne, har du nu chancen.

30.05.2014 Nyhed:

Den fællesoffentlige Datafordeler skal leveres af KMD

Digitaliseringsstyrelsen har tildelt KMD kontrakten på udvikling og drift af Datafordeleren, der fra 2015 vil give offentlige myndigheder og private virksomheder en samlet indgang til opdaterede grunddata om virksomheder, ejendomme, personer, adresser og kort.

28.04.2014 Nyhed:

Datafordeler-projektet gennemfører udbud med forhandling

Nyt udbud med forhandling gennemføres, da ingen af de indkomne tilbud vedrørende Fælles Datafordeler levede op til de gældende mindstekrav.

12.02.2014 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør udbudsdokumenter vedrørende Datafordeleren

Datafordeleren, som er en væsentlig forudsætning for det fællesoffentlige grunddataprogram, har afsluttet dialogfasen af den konkurrenceprægede dialog og udsendt de endelige udbudsdokumenter.