Du er her

Datatilsynet

04.07.2017 Nyhed:

Brug af fingeraftryk ved bloddonation

Datatilsynet vender hermed tilbage til ovennævnte sag, som tilsynet tog op af egen drift i anledning af, at tilsynet via borgerhenvendelser var blevet gjort opmærksom på, at Blodbanken på Rigshospitalet registrerer bloddonorers fingeraftryk.

19.06.2017 Nyhed:

Information om de nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU. Justitsministeriet havde derfor den 13. juni 2017 inviteret til et velbesøgt stormøde for at forklare virksomheder og myndigheder om de nye regler, som er beskrevet i en ny betænkning om EU’s databeskyttelsesforordning. Her kan du læse materialet fra oplægget og budskaberne fra mødet.

01.11.2016 Nyhed:

Ny vejledning om fælles login til IT-systemer

Datatilsynet udgiver ny it-sikkerhedstekst om fælles login, fordi der er en række problemstillinger forbundet med fælles login-løsninger.

30.08.2016 Nyhed:

Enklere anmeldelse af behandling af fortrolige personoplysninger ved udbud

Datatilsynet har nu etableret en enklere adgang til at foretage anmeldelser, hvis myndigheder skal behandle fortrolige personoplysninger, fx i forbindelse med udbud.

19.02.2016 Nyhed:

Ny tilsynsenhed i Datatilsynet

Datatilsynet har oprettet en ny tilsynsenhed.

Den nye tilsynsenhed får ansvaret for alle Datatilsynets planlagte tilsyn samt Datatilsynets ad hoc tilsyn vedrørende brud på persondatalovens sikkerhedskrav.
Enheden er tværgående. Der indgår medarbejdere fra alle dele af Datatilsynet. Kontorchef Lena Andersen står i spidsen for enheden.

11.08.2015 Nyhed:

Ny direktør i Datatilsynet

Kontorchef Cristina Angela Gulisano er udnævnt til direktør i Datatilsynet med virkning fra den 1. august 2015 på åremål i 5 år.

01.06.2015 Nyhed:

Datatilsynet skriver til amerikansk databroker

Datatilsynet er efter en TV-udsendelse blevet bekendt med, at den amerikanske virksomhed Exact Data – en såkaldt ’databroker’ – angiveligt behandler og tilbyder salg af personoplysninger om danskere. I et brev til Exact Data har Datatilsynet derfor oplyst om en række relevante regler i persondataloven, som kan have betydning for virksomhedens aktiviteter.

29.04.2015 Nyhed:

Høring om myndigheders brug af SMS

Datatilsynet afgav i september 2010 en generel udtalelse om offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms. Udtalelsen indeholdt de retningslinjer, som skulle gælde i en 5-årig periode. Datatilsynet har nu taget sagen op igen med henblik på at vurdere, om retningslinjerne skal videreføres.

15.01.2015 Nyhed:

Datatilsynets inspektioner i foråret 2015

Datatilsynet forventer at foretage omkring 45 inspektioner i første halvår af 2015. Inspektionerne omfatter besøg hos både myndigheder, virksomheder og forskere. En del af inspektionerne vil blive udført ved hjælp af online-undersøgelser.

12.11.2014 Nyhed:

Videoovervågning i Kolding midtby må opgives

Økonomiudvalget har besluttet at opgive planerne om videoovervågning i Kolding midtby. Lovgivningen giver ikke mulighed for at gennemføre projektet.