Du er her

Deloitte

05.07.2017 Nyhed:

Kommunerne kan frigøre ressourcer til kernevelfærd

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til mere borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet i samarbejde mellem regeringen og KL.

21.11.2012 Udbud:

Udenrigsministeriet vælger leverandører til rammeaftale

Udenrigsministeriet bekendtgør valg af leverandører til indgåelse af kontrakt for rammeaftale vedr. it-konsulentydelser

29.10.2012 Nyhed:

En dårlig dag for sociale bedragere

Der skal gøres op med, at svindlere snyder sig til uberettigede tilskud og ydelser. Samtidig skal det offentlige blive bedre til at undgå, at der ved fejl udbetales fx børnetilskud og boligsikring til borgere, som ikke længere er berettiget til ydelserne, men fortsat modtager pengene i god tro.

24.09.2012 Udbud:

KOMBIT vælger leverandører til it-konsulentbistand

KOMBIT har valgt leverandører til it-konsulentbistand

07.09.2012 Udbud:

SKI vælger leverandører på rammekontrakt 17.13

Statens og Kommunernes Indkøbsservice har valgt leverandører på et tidligere annonceret udbud af rammekontrakt 17.13 om managementkonsulentydelser.