Du er her

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

25.10.2017 Nyhed:

Følg driftsstatus på de store fællesoffentlige it-services live

Digitaliseringsstyrelsen lancerer live driftsstatus på de fællesoffentlige it-services som NemID, Digital Post og borger.dk. Driftsstatus kan følges på digitaliser.dk.

05.09.2016 Nyhed:

KL: Digitaliseringsarbejdet for de næste 4 år er skudt igang

Alle der arbejder med digitalisering i kommunerne er i gang med at tilrettelægge arbejdet for 2016-202 med den fælleskommunale handlingsplan og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

23.06.2016 Nyhed:

Økonomiaftaler med digitaliseringsstrategi og enklere regler

Bekræftelse af aftalen om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor fra 2016 og frem, og en gennemgribende indsat for enklere regler. Det er nogle af de digitale aftryk i økonomiaftalerne for 2017, som regeringen har indgået med KL og Danske Regioner.

13.05.2016 Nyhed:

Offentlige myndigheder passerer en afgørende, digital milepæl

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 opsatte en ambitiøs målsætning om at gøre 80 pct. af kommunikationen med kommunerne, regionerne og staten digital ved udgangen af 2015. Målet er nået, og danskernes kontakt med det offentlige er i høj grad blevet digital.

03.03.2016 Nyhed:

50 års digitaliseringshistorie – en fascinerende fortælling

Hvordan blev Danmark egentlig verdensførende inden for digitalisering af den offentlige sektor? Det har CEDI sat sig for at undersøge, og resultatet er en spændende gennemgang af Dansk digitaliseringshistorie gennem de sidste 50 år, som man kan læse i den seneste tendensanalyse fra CEDI.

26.03.2015 Nyhed:

Arbejdet med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er i fuld gang

Hvordan skal offentlig service se ud i 2020? Det er Regeringen, KL og Danske Regioner i fuld gang med at finde ud af og er blevet enige om et kommissorium for en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstyrelsen har derfor blandt andet igangsat foranalyser af, hvordan brugernes oplevelser af de digitale løsninger kan forbedres, og hvordan mere effektiv dataudnyttelse kan bidrage til hurtigere sagsgange. Arbejdet er forankret i en bred fællesoffentlig styregruppe.