Du er her

digital post

01.09.2016 Nyhed:

Midlertidige fritagelser for Digital Post udløber 1. november 2016

I november 2014 blev Digital Post obligatorisk for borgere over 15 år. Ca. 11 pct. af borgerne er fritaget fra Digital Post, heraf er ca. 3 pct. midlertidigt fritaget. Nu skal de fleste af borgerne, som er midlertidigt fritaget, snart tage stilling igen.
31.08.2016 Nyhed:

Offentlig høring om Næste generation Digital Post i september

Digitaliseringsstyrelsen fortsætter dialogen om udviklingen af Digital Post og forbereder en offentlig høring.

21.06.2016 Nyhed:

Borgernes tilfredshed med Digital Post er høj

81 procent af alle danskere, der er tilmeldt Digital Post, er glade for at få deres post fra det offentlige i deres digitale indbakke. Tilfredsheden stiger, men der er fortsat plads til forbedring.

13.05.2016 Nyhed:

Offentlige myndigheder passerer en afgørende, digital milepæl

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 opsatte en ambitiøs målsætning om at gøre 80 pct. af kommunikationen med kommunerne, regionerne og staten digital ved udgangen af 2015. Målet er nået, og danskernes kontakt med det offentlige er i høj grad blevet digital.

07.04.2016 Nyhed:

Sådan fortsætter udviklingen af Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen analyserer behov og krav til næste generation Digital Post i et tæt samarbejde med myndigheder, leverandører, borgere og virksomheder. Målet er en fremtidssikret løsning, der enkelt og sikkert kan sende vigtig information til borgere og virksomheder.

02.03.2016 Nyhed:

Hjælp til digital post og selvbetjening på arabisk og somalisk

Langt de fleste seniorer har efterhånden taget digital post og selvbetjening til sig, men der er fortsat en gruppe, som halter bagefter. Det er gruppen af seniorer med anden etnisk baggrund end dansk.

22.02.2016 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsen afholder leverandørmøde om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen inviterer leverandører til informationsmøde om Digital Post tirsdag den 8. marts 2016. På mødet orienterer Digitaliseringsstyrelsen om status på den eksisterende løsning, herunder arbejdet med Digital Post i myndighederne samt orienterer om kommende funktioner og snitflader i Digital Post-løsningen i 2016.

16.02.2016 Nyhed:

Vedrørende statrevisorernes beretning om potentialet ved Digital Post

Statsrevisorerne offentliggjorde den 27. januar 2016 en undersøgelse af gevinsterne ved Digital Post, hvori der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at høste alle de forventede gevinster ved overgangen til obligatorisk Digital Post.

08.02.2016 Nyhed:

Ny kontrakt om Digital Post træder i kraft

Digital Post-kontrakten, som startede i 2010, udløber 31. januar 2016 og overtages af en ny kontrakt, også med e-Boks som leverandør. For borgere og virksomheder fortsætter det som i dag. Dog får endnu flere myndigheder mulighed for at sende Digital Post, og der forventes derfor endnu færre papirbreve fremover.

22.01.2016 Nyhed:

Fordobling af digitale breve fra det offentlige

I 2015 sendte det offentlige 89 mio. digitale breve til borgere og virksomheder. Det er næsten dobbelt så mange breve, der nu er blevet digitale end i 2014 og tre gange så mange som i 2013. Også tal for digital selvbetjening peger på, at der er godt gang i den offentlige digitalisering.

Sider