Du er her

digital post

21.04.2015 Nyhed:

96 pct af borgerne i Odder bruger Digital Post

Nogle få måneder efter at borgerne fik pligt til at modtage digitale breve fra det offentlige, viser det sig, at borgerne har taget Digital Post til sig. Over 96 pct. af de borgere i Oder Kommune, der har fået digital post, har læst brevene i deres digitale postkasse. Der er dog nogle få borgere, der endnu ikke er kommet i gang.  

17.04.2015 Nyhed:

Fremtidens digitale post-løsning er på tegnebrættet

I 2018 skal Digital Post afløses af fremtidens it-løsning for kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Arbejdet med fremtidens digitale post er en god anledning til at tænke nyt og sikre, at brugerne oplever en bedre sammenhæng i kommunikationen til og fra de offentlige myndigheder.

16.04.2015 Nyhed:

Brugerne får nye funktionaliteter i Digital Post

4,3 mio. danskere anvender allerede Digital Post og der er en ny version på vej af den nuværende løsning. Brugernes erfaringer med Digital Post skal anvendes til at skabe en bedre og mere brugervenlig løsning for borgere, virksomheder og myndigheder.

14.04.2015 Nyhed:

Digital Post-kampagnen vinder IAA-prisen 2015

Digitaliseringsstyrelsen har vundet prisen for bedste nationale kampagne med kampagnen om overgangen til Digital Post.

26.03.2015 Nyhed:

1.588 borgere i Vejen Kommune har ikke læst deres digitale post

En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser at en del borgere i Vejen Kommune ikke har læst deres digitale post indenfor det seneste halve år. Vejen Kommunes Borgerservice opfordrer borgere, som har brug for hjælp med den digitale post, til at henvende sig.

18.03.2015 Nyhed:

Større kapacitet på sms-udsendelser om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har netop indgået aftale om at udvide kapaciteten på sms-afsendelser for at kunne understøtte det stigende antal adviseringer om digital post.

02.03.2015 Nyhed:

Debatindlæg af KL's formand og finansministeren

I regeringen og kommunerne har vi en stor fælles interesse i, at borgeren oplever en god offentlig service. Også i den digitale verden, skriver KL's formand Martin Damm og finansminister Bjarne Corydon i et fælles debatindlæg, der er blevet bragt i Politiken den 27. februar 2015.

02.03.2015 Nyhed:

Fritagelse for digital selvbetjening

Der har den seneste tid været historier fremme i medierne, hvor borgere har været forvirrede over at skulle anvende digital selvbetjening, selvom de er blevet fritaget for Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen har på den baggrund, og som led i den almindelige opfølgning på overgangen til digital kommunikation, været i dialog med en række kommuner, KL og Udbetaling Danmark om administration af reglerne.

18.02.2015 Nyhed:

Ny kontrakt med e-Boks A/S om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har underskrevet kontrakt med e-Boks A/S om at levere en Digital Post-løsning, når den eksisterende kontrakt udløber. Den nye Digital Post-løsning forventes klar til idriftsættelse i starten af 2016.

13.02.2015 Nyhed:

Digitalt paradoks kræver lovændring

Når ældre borgere opgiver at søge om de ydelser, de ellers har krav på, fordi ansøgningsproceduren er for kompliceret, så er der brug for at råbe vagt i gevær. Det mener Ældre Sagen, som i et åbent brev til finansminister Bjarne Corydon (S) opfordrer til at ændre reglerne for fritagelse på digitaliseringsområdet.

Sider