Du er her

Digital transformation

21.09.2017 Nyhed:

Digital transformation: Succes med projekter vurderes forkert

Organisationer baserer ofte bedømmelsen af, om et it-projekt er rigtigt eller forkert på en ubevist brug af fundamentale mekanismer. Lektor på IT-Universitetet, Arisa Shollo, opfordrer organisationer til at blive mere opmærksomme på hvilke type mekanismer, de bruger i udvælgelsen af projekter, da mekanismerne baner vejen for forskellige typer projekter og blokerer vejen for andre. Projekter indenfor digital transformation vil sjældent blive udvalgt i organisationer styret af business cases og en tankegang om cost benefit.

06.10.2016 Nyhed:

Nye åbningstider på Rigsarkivets læsesale fra 1. januar 2017

Besøgstallet på Rigsarkivets læsesale har gennem en årrække været faldende, mens de digitale besøg er steget meget betydeligt. Derfor indskrænker og tilpasser Rigsarkivet åbningstiderne på læsesalene. Alle fire læsesale opretholdes, men åbningstiderne tilpasses de aktuelle lokale brugsmønstre.

11.02.2016 Nyhed:

Digital Transformation og Disruption - ny uddannelse

Uddannelsen består af tre moduler med adgang til den nyeste viden på området fra anerkendte forskere på danske og udenlandske universiteter. Ydermere vil ledere fra danske organisationer bidrage med deres erfaringer inden for digitalisering.