Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

23.09.2015 Nyhed:

EU: Danmark er blandt de bedste lande i Europa til offentlige digitale tjenester

Europa-Kommissionen offentliggjorde før sommer en benchmarking om offentlig digitalisering. Danmark står fortsat stærkt - men der er stadig brug for et stort fokus på at sikre sammenhæng og brugervenlighed i løsningerne.

22.09.2015 Nyhed:

Fremtidens telemedicinske løsninger står på spring

Fem projekter, der afprøver telemedicin på nye patientgrupper, får i alt 22 mio. kr. i støtte. Er evalueringerne positive, kan løsningerne i fremtiden tage springet til patienter over hele landet.

11.09.2015 Nyhed:

Høring af udkast til selvevaluering af Danmarks open government-indsats 2013-2014

I forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP), skal der udarbejdes en selvevaluering af indsatsen. Udkast til selvevalueringsrapport er sendt i høring på Høringsportalen.

02.09.2015 Nyhed:

Frist for ansøgning om tilskud til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger

Der er snart frist for ansøgninger om tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger.

26.08.2015 Nyhed:

Landsdækkende kampagne for digital kommunikation

Digitaliseringsstyrelsen lancerer igen i år en landsdækkende kampagne for digital kommunikation med det offentlige. I år er der fokus på de borgere, der er udfordrede og skal have hjælp. Vi kårer de bedste eksemler på hjælp og smarte løsninger på at omlægge posten.

26.08.2015 Nyhed:

It-anvendelse i befolkningen 2015

Når danskerne går på politistationen for at melde cyklen stjålet eller besøger rådhuset for at skrive deres barn op til en plads i vuggestuen, gør de det ofte på internettet, hvor køer og åbningstider er afløst af hurtig selvbetjening og adgang døgnet rundt. Den seneste undersøgelse af danskernes it-vaner viser, at 65 pct. af befolkningen har anvendt en digital selvbetjeningsløsning eller på anden vis indsendt udfyldte blanketter digitalt til en eller flere offentlige myndigheder inden for det seneste år.

10.08.2015 Nyhed:

Offentliggørelse af vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT og KL udarbejdet en vejledning til, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det lovforberedende arbejde. 

10.06.2015 Nyhed:

Danmark i spidsen for digitalisering af offentlige indkøb og udbud i Europa

Danmark skal drive arbejdet med at standardisere digitaliseringen af offentlige indkøb og udbud på tværs af EU. Det er lykkedes Digitaliseringsstyrelsen og Dansk Standard at få det internationale sekretariat, der skal fastlægge rammerne for fælleseuropæiske elektroniske indkøbs- og udbudsprocesser, på danske hænder. Der er kick-off-møde den 17.-18. juni.

28.05.2015 Nyhed:

Få styr på statens business case-model

Hvis du arbejder med et større it-projekt i staten, skal du anvende statens business case-model til vurdering af projektets forretningsgrundlag. Nu kan du lære at bruge modellen med e-læring.

22.05.2015 Nyhed:

Samlelov 4 om obligatorisk digital selvbetjening vedtaget

Folketinget har nu vedtaget fjerde og sidste samlelov om obligatorisk digital selvbetjening. Herved er vejen banet for, at der inden udgangen af 2015 indføres krav om digital selvbetjening for borgere på en række udvalgte områder.

Sider