Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

21.05.2015 Nyhed:

Udviklingsvejledningen for god selvbetjening udkommer i version 2.0

Udviklingsvejledningen for god selvbetjening er udkommet i en ny version. Version 2.0 af Udviklingsvejledningen for god selvbetjening indeholder et nyt krav om, at obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal bestå den fællesoffentlige brugertest.

13.05.2015 Nyhed:

Ny måling: Danskerne er glade for Digital Post

76 procent af alle danskere, der er tilmeldt Digital Post, er glade for at få deres post fra det offentlige digitalt. Det er den højst tilfredshed målt nogensinde. Siden 1. november 2014, hvor det blev gjort obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt har 4.697.040 danskere tilmeldt sig Digital Post, og størstedelen af dem er tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post. Det viser en ny brugertilfredshedsundersøgelse, Epinion har foretaget af Digital Post.

07.05.2015 Nyhed:

Log på som virksomhed med dit private NemID

Nu bliver det snart muligt at logge på fx momsindberetning og NemRefusion med privat NemID. Det medfører en stor administrativ lettelse for en lang række små virksomheder og foreninger.

17.04.2015 Nyhed:

Fremtidens digitale post-løsning er på tegnebrættet

I 2018 skal Digital Post afløses af fremtidens it-løsning for kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Arbejdet med fremtidens digitale post er en god anledning til at tænke nyt og sikre, at brugerne oplever en bedre sammenhæng i kommunikationen til og fra de offentlige myndigheder.

16.04.2015 Nyhed:

Ny rapport skitserer scenarier for fremtidens NemID

De fællesoffentlige parter har igangsat arbejdet med at skitsere fremtidens NemID, som i dag anvendes af 4,4 mio. danskere. En ny rapport beskriver en række mulige nye elementer, som alle tager afsæt i de forretningsmæssige behov hos brugere og myndigheder.

16.04.2015 Nyhed:

Brugerne får nye funktionaliteter i Digital Post

4,3 mio. danskere anvender allerede Digital Post og der er en ny version på vej af den nuværende løsning. Brugernes erfaringer med Digital Post skal anvendes til at skabe en bedre og mere brugervenlig løsning for borgere, virksomheder og myndigheder.

14.04.2015 Nyhed:

Digital Post-kampagnen vinder IAA-prisen 2015

Digitaliseringsstyrelsen har vundet prisen for bedste nationale kampagne med kampagnen om overgangen til Digital Post.

13.04.2015 Nyhed:

Ny status for statens store it projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 2. halvår 2014.

07.04.2015 Nyhed:

Årlig opdatering af den fællesstatslige it-projektmodel og den fællesstatslige programmodel

Ministeriernes projektkontor offentliggør nye og opdaterede produkter til den fællesstatslige it-projektmodel og den fællesstatslige programmodel. Hvert år i marts bliver de fællesstatslige modeller til it-projekt- og programstyring opdateret og eventuelle nye produkter i modellerne offentliggjort.

26.03.2015 Nyhed:

Arbejdet med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er i fuld gang

Hvordan skal offentlig service se ud i 2020? Det er Regeringen, KL og Danske Regioner i fuld gang med at finde ud af og er blevet enige om et kommissorium for en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstyrelsen har derfor blandt andet igangsat foranalyser af, hvordan brugernes oplevelser af de digitale løsninger kan forbedres, og hvordan mere effektiv dataudnyttelse kan bidrage til hurtigere sagsgange. Arbejdet er forankret i en bred fællesoffentlig styregruppe.

Sider