Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

16.06.2017 Nyhed:

Klogere brug af data skal forbedre fordelingen af Digital Post

Ni pilot-myndigheder tester hvordan øget dataopmærkning kan styrke fordelingen af offentlig digital post. Formålet er en hurtigere og mere præcis fordeling. En af pilotdeltagerne er Odense Kommune, der forventer tidsmæssige besparelser.

14.06.2017 Nyhed:

Klausulbibliotek giver ny inspiration

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort nye klausuler til inspiration for offentlige myndigheders arbejde med leverandørstyring.

13.06.2017 Nyhed:

Offentlige myndigheder får gratis adgang til CPR-data

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere.

08.06.2017 Nyhed:

Ny hvidbog sætter fokus på digital sammenhæng

Kommunerne, regionerne og staten har i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejdet Hvidbog om Fællesoffentlig Digital Arkitektur. Hvidbogen fastlægger rammerne for, hvordan it-løsninger i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal ’tale sammen’ og indgå i samspil med andre it-systemer på tværs af den offentlige sektor.

08.06.2017 Nyhed:

Økonomiaftaler med fokus på udbudsprojekter, digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering

Enighed om rammerne for udbuddene af de næste generationer af NemID (MitID), NemLog-in og Digital Post, hurtigere og mere effektiv udbredelse af digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering. Det er blot nogle af de markante digitale aftryk, som kan findes i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018.

07.06.2017 Nyhed:

Alle fritagelser fra Digital Post gøres tidsubegrænsede

Folketinget har besluttet at afskaffe de to-årige midlertidige fritagelser for Digital Post. Det betyder, at alle nuværende fritagelser automatisk gøres tidsubegrænsede, og at der fremover kun gives tidsubegrænsede fritagelser.

31.03.2017 Nyhed:

Ny statusrapport for statens store it-projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 2. halvår 2016. To projekter har fået røde trafiklys, mens seks har fået gule trafiklys. Med rapporten kommer rådet også med input til regeringens arbejde med en statslig it-strategi.

31.03.2017 Nyhed:

Danskerne er trygge – men 60 pct. er sårbare over for digitale angreb

Ny undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at kun 40 pct. af danskerne tager sikkerhedskopi af deres data på deres computer. Dermed udsætter de sig selv for en af tidens største trusler på sikkerhedsområdet: ransomware, hvor it-kriminelle låser adgangen til private data og kræver løsesum for at frigive dem. Har man en sikkerhedskopi, kan man selv genskabe data uden at skulle betale.

30.03.2017 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsen indleder forhandling med Nets om fortsat leverance af NemID

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at forberede udbuddet af MitID (næste generation NemID). Den nuværende kontrakt med Nets om NemID udløber, før det nye MitI

21.03.2017 Nyhed:

NemID har i dag ramt 4 milliarder transaktioner

Hverdagen er digital og det kommer i høj grad til udtryk i dag, hvor NemID har passeret 4 milliarder transaktioner.

Sider