Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

28.11.2012 Nyhed:

Statens IT-projektråd offentliggør guide til bedre samarbejde

Statens IT-projektråd har offentliggjort en guide, tjekliste og slutevaluering om kunde-leverandørsamarbejdet som nye ledelsesprodukter i den fællesstatslige it-projektmodel.

27.11.2012 Nyhed:

Den offentlige sektor skal være dobbelt så digital

En ny fællesoffentlig analyse viser, at dobbelt så mange henvendelser samlet set skal være digitale om tre år i forhold til i dag, hvis målsætningen om et digitalt offentligt Danmark i 2015 skal nås. I 2013 bliver det blandt andet obligatorisk at vælge læge og anmelde cykeltyveri på nettet.

27.11.2012 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsen: Nu kommer NemID på hardware

Fra den 22. november kan borgerne bestille NemID på hardware. NemID på hardware er en løsning, hvor brugerens NemID er lagret på en særligt sikret USB-stick.

27.11.2012 Nyhed:

Den offentlige sektor skal være dobbelt så digital

En ny fællesoffentlig analyse viser, at dobbelt så mange henvendelser samlet set skal være digitale om tre år i forhold til i dag, hvis målsætningen om et digitalt offentligt Danmark i 2015 skal nås. I 2013 bliver det blandt andet obligatorisk at vælge læge og anmelde cykeltyveri på nettet.

21.11.2012 Udbud:

Digitaliseringsstyrelsen genudbyder rammeaftale for indkøb af standardvedligehold, forvaltning og softwareudvikling

Digitaliseringsstyrelsen genudbyder tilbud om indgåelse af rammeaftale for indkøb af standardvedligehold, forvaltning og softwareudvikling

20.11.2012 Nyhed:

Myndighederne forbedrer selvbetjeningsløsningerne

Brugervenlighed og tilgængelighed er nøgleord, når de første bølges selvbetjeningsløsninger skal være klar til den 1. december. Det er de enkelte myndigheders ansvar at sikre dette, og de har fået til opgave at melde til Digitaliseringsstyrelsen, når selvbetjeningsløsningerne er klar. Mange af selvbetjeningsløsningerne finjusteres i skrivende stund, så de kan leve op de fællesoffentlige krav.

19.11.2012 Udbud:

Digitaliseringsstyrelsen annullerer udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annulleret et tidligere annonceret udbud af rammekontrakt for indkøb af standardvedligehold, forvaltning og softwareudvikling.

19.11.2012 Nyhed:

Lancering af fællesoffentlig kommunikationskampagne

Borgerne skal informeres om overgangen til digital kommunikation med det offentlige. Det kræver en fælles indsats at informere så godt som muligt til så mange som muligt. En fællesoffentlig kommunikationsindsats sætter fra 19. november fokus på selvbetjeningsydelserne: Flytning, sundhedskort, ansøgning om børnepasning, opskrivning til skole og SFO og digital post.

12.11.2012 Nyhed:

K03 er sendt i høring

Nu inviteres alle interesserede til at give bemærkninger til K03 kontrakten.

08.11.2012 Nyhed:

UMTS-midler til it-sikkerhed

Der er blevet indgået aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om ’Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering’. I aftalen er der afsat 14 mio. kr. årligt i 2013-15 til opgaver vedr. it-sikkerhed, som Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at implementere.

Sider