Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

28.10.2016 Nyhed:

Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

En fælles kultur for samarbejde skal gøre det lettere at sejle de store statslige it-projekter sikkert i havn. Statens It-projektråd har sammen med Dansk IT og it-brancheorganisationerne, IT-Branchen og DI Digital formuleret en række samar-bejdsprincipper og konkrete råd og anbefalinger, der skal hjælpe både statslige myndigheder og it-leverandører, når de arbejder sammen om store statslige it-projekter.

28.10.2016 Nyhed:

Evaluering af Statens It-projektråd og Ministeriernes projektkontor

En evaluering af Statens It-projektråds og Ministeriernes projektkontors indsats i perioden 2011-2015 er nu færdig. Den viser blandt andet, at indsatsen har styrket det ledelsesmæssige fokus i myndighederne bag de store risikofyldte it-projekter.

28.10.2016 Nyhed:

Bedre offentlige it-projekter

Nøglen til gode it-projekter ligger ikke i en alenlang kravspecifikation, men i at få skabt et godt og velfungerende samarbejde fra starten. Derfor lanceres der nu et nyt kodeks for det gode samarbejde.

28.10.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med 1 år og forventes afsluttet i medio 2018.

20.10.2016 Nyhed:

Udvikling og implementering af Digital Post 2 afsluttet

Myndighederne har siden februar 2016 haft glæde af den nye kontrakt, der betyder lavere transaktionsomkostninger i Digital Post. Den 11. august 2016 overtog Digitaliseringsstyrelsen de nye færdigudviklede og implementerede funktioner til digital post-løsningen. 

12.10.2016 Nyhed:

Tilmeldingen til Ministeriernes projektkontors Netværksdag 2016 er nu åben

Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen inviterer it-projektledere og it-systemforvaltere i staten til MPK’s Netværksdag 2016. Dagen afholdes i Eigtveds Pakhus torsdag d. 27. oktober og danner i år ramme om lanceringen af det nye, fælles Kodeks for det gode kunde-leverandør samarbejde. Programmet byder også på flere inspirerende workshops. 

05.10.2016 Nyhed:

EU: Danmark igen i front med offentlige digitale tjenester

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultatet af årets benchmarking af offentlig digitalisering. Den obligatoriske digitalisering, hvor danskerne for alvor har taget digital post og selvbetjening til sig, slår i år for alvor igennem i resultaterne. Men der er stadig behov for at fokusere på sammenhæng og brugervenlighed i mødet med borgeren. Temaer som netop er centrale i digitaliseringsstrategien.

26.09.2016 Nyhed:

Brugertest bidrager til øget brugervenlighed

Den fællesoffentlige brugertest bidrager til øget brugervenlighed i de digitale selvbetjeningsløsninger. Det konkluderer en evaluering foretaget af konsulenthuset Oxford Research på vegne af de fællesoffentlige parter.

23.09.2016 Nyhed:

Lettere håndtering af Digital Post for virksomheder

I den nye version af Digital Post kan virksomhederne nu besvare posten fra offentlige myndigheder fra egne mail- og fagsystemer.

16.09.2016 Nyhed:

Et efterår med tryk på afbureaukratisering og regelforenkling

Der er lagt op til et efterår med stort fokus på afbureaukratisering og regelforenkling i den offentlige sektor. Særligt på det kommunale og statslige område er der sat mange nye initiativer i søen.

Sider