Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

01.09.2016 Nyhed:

Midlertidige fritagelser for Digital Post udløber 1. november 2016

I november 2014 blev Digital Post obligatorisk for borgere over 15 år. Ca. 11 pct. af borgerne er fritaget fra Digital Post, heraf er ca. 3 pct. midlertidigt fritaget. Nu skal de fleste af borgerne, som er midlertidigt fritaget, snart tage stilling igen.
01.07.2016 Nyhed:

Nyt partnerskab skal udvikle fremtidens NemID

Digitaliseringsstyrelsen og de danske banker indgår fra den 1. juli et partnerskab omkring udviklingen af næste generation NemID. Dermed fremtidssikres et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur, og begge parter forventer sig meget af det nye samarbejde.

27.06.2016 Nyhed:

Økonomiaftaler med digitaliseringsstrategi og enklere regler

Bekræftelse af aftalen om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor fra 2016 og frem, og en gennemgribende indsat for enklere regler. Det er nogle af de digitale aftryk i økonomiaftalerne for 2017, som regeringen har indgået med KL og Danske Regioner.

23.06.2016 Nyhed:

Økonomiaftaler med digitaliseringsstrategi og enklere regler

Bekræftelse af aftalen om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor fra 2016 og frem, og en gennemgribende indsat for enklere regler. Det er nogle af de digitale aftryk i økonomiaftalerne for 2017, som regeringen har indgået med KL og Danske Regioner.

21.06.2016 Nyhed:

Borgernes tilfredshed med Digital Post er høj

81 procent af alle danskere, der er tilmeldt Digital Post, er glade for at få deres post fra det offentlige i deres digitale indbakke. Tilfredsheden stiger, men der er fortsat plads til forbedring.

20.06.2016 Nyhed:

Ændrede krav til e-fakturering i den offentlige sektor fra 2018

I april 2014 vedtog EU et direktiv om elektronisk fakturering, som nu skal indarbejdes i dansk lovgivning. Direktivet medfører, at statslige myndigheder fra efteråret 2018 skal kunne modtage e-fakturaer fra deres leverandører i forbindelse med køb på rammeaftaler, som har været i EU-udbud. Fra efteråret 2019 kommer samme krav til at gælde for kommuner og regioner.

13.06.2016 Nyhed:

Digitalisér.dk har fået nyt design

Digitaliseringsstyrelsens sociale netværksplatform Digitalisér.dk har i dag fået et nyt og mere brugervenligt design.

02.06.2016 Nyhed:

Ny vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen er glade for, at Marianne Sørensen har sagt ja tak til stillingen som vicedirektør. Marianne kommer fra en stilling som kontorchef i Center for it-infrastrukturprojekter og udbud, hvor hun bl.a. har ansvar for at etablere en ny NemID-løsning.

01.06.2016 Nyhed:

Revision af den fællesstatslige programmodel

It-projektrådet har siden lanceringen af den fællesstatslige programmodel haft to store programmer til risikovurdering. På baggrund af erfaringerne herfra, samt tilbagemeldinger fra de statslige myndigheder, er den fællesstatslige programmodel nu revideret til en mere enkel version.

13.05.2016 Nyhed:

Offentlige myndigheder passerer en afgørende, digital milepæl

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 opsatte en ambitiøs målsætning om at gøre 80 pct. af kommunikationen med kommunerne, regionerne og staten digital ved udgangen af 2015. Målet er nået, og danskernes kontakt med det offentlige er i høj grad blevet digital.

Sider