Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

12.05.2016 Nyhed:

Regeringen, KL og Danske Regioner lancerer ny digitaliseringsstrategi

Torsdag d. 12. maj kl. 14.00 lancerer regeringen, KL og Danske Regioner den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

10.05.2016 Nyhed:

Digital genoptræning til gavn for både borgere og økonomi

Ny effektevaluering af digitalt understøttet genoptræning er nu afsluttet og viser positive resultater for både borgere og den offentlige kasse. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen og har været organiseret i to spor.

26.04.2016 Nyhed:

Grunddata er grundlag for vækst og forbedringer

Et af formålene med grunddataprogrammet er, at grunddata skal bidrage til en bedre offentlig service og til vækst i den private sektor. Selvom alle grunddata endnu ikke er tilgængelige, er grunddata blevet taget i anvendelse flere steder. Her følger to eksempler fra den private og offentlige sektor.

25.04.2016 Nyhed:

Grunddata – bag om Danmarks digitale råstof

Den offentlige sektor har en lang tradition for at registrere oplysninger i høj kvalitet om Danmark og danskerne. Disse registreringer er digitale og ligger i store nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale virksomhedsregister(CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) – de er Danmarks digitale råstof.

21.04.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet overtager Datafordeleren

Grunddataprogrammet har nu overtaget driften af Datafordeleren og alle de digitale grunddata vil fra 2017 blive distribueret fra Datafordeleren på datafordeler.dk. Et vigtigt skridt er dermed taget.

21.04.2016 Nyhed:

Bedre styring sætter grunddata i grønt

Statens It-projektråd har sat grunddataprogrammet i ’grøn’ i sin seneste statusrapport for 2. halvår 2015. Det er et tegn på, at grunddataprogrammet overordnet set er ”on track” og har god fremdrift. En af forklaringerne er, at den samlede styring af programmet er skærpet.

08.04.2016 Nyhed:

Kvalitetsløft af vejledninger til Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i starten af 2016 fortaget et kvalitetsløft af vejledningerne til Digital Post.

07.04.2016 Nyhed:

Sådan fortsætter udviklingen af Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen analyserer behov og krav til næste generation Digital Post i et tæt samarbejde med myndigheder, leverandører, borgere og virksomheder. Målet er en fremtidssikret løsning, der enkelt og sikkert kan sende vigtig information til borgere og virksomheder.

07.03.2016 Nyhed:

Fælles om fremtidens telemedicin

Over 200 har allerede tilmeldt sig Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriets konference om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL d. 31. marts 2016 i København.

08.02.2016 Nyhed:

Ny kontrakt om Digital Post træder i kraft

Digital Post-kontrakten, som startede i 2010, udløber 31. januar 2016 og overtages af en ny kontrakt, også med e-Boks som leverandør. For borgere og virksomheder fortsætter det som i dag. Dog får endnu flere myndigheder mulighed for at sende Digital Post, og der forventes derfor endnu færre papirbreve fremover.

Sider