Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

25.01.2016 Nyhed:

Danskerne genbruger passwords i stor stil

Ny undersøgelse viser, at hver anden dansker bruger det samme password til flere tjenester på nettet. Det øger risikoen for, at hackere får fat i private data.

22.01.2016 Nyhed:

Fordobling af digitale breve fra det offentlige

I 2015 sendte det offentlige 89 mio. digitale breve til borgere og virksomheder. Det er næsten dobbelt så mange breve, der nu er blevet digitale end i 2014 og tre gange så mange som i 2013. Også tal for digital selvbetjening peger på, at der er godt gang i den offentlige digitalisering.

22.01.2016 Nyhed:

Højt kendskab til borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen undersøger hvert år borgernes kendskab til borger.dk og spørger i samme undersøgelse, hvor trygge borgerne er ved at anvende borger.dk.

08.01.2016 Nyhed:

Opdateret version af vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning er blevet opdateret, så vejledningen også dækker forvaltningsretlige spørgsmål, man kan støde på i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning.

06.01.2016 Nyhed:

Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

Tre kommunale projekter, der skal afprøve velfærdsteknologiske løsninger, er udvalgt til at modtage mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. i tilskud til projektledelse og evaluering. Solide evalueringer skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og skabe et stærkt grundlag for udbredelse af velfærdsteknologi.

04.01.2016 Nyhed:

Digital Post: Indgåelse af nyt kontrakttillæg

Digitaliseringsstyrelsen har indgået et nyt kontrakttillæg til kontrakten for Digital Post 2. Det nye kontrakttillæg blev underskrevet den 22. december og skyldes meldinger om forsinkelser hos leverandøren e-Boks.

04.01.2016 Nyhed:

Konference: Fælles om fremtidens telemedicin

Digitaliseringsstyrelsen afholder i samarbejde med KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriet en konference om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

17.12.2015 Nyhed:

Ny kontrakt med e-Boks træder i kraft

Den 1. februar 2016 udløber den eksisterende kontrakt med e-Boks, og den erstattes af en ny kontrakt, der som udgangspunkt løber frem til 2018.

15.12.2015 Nyhed:

Eksperter giver anbefalinger til bedre offentlig digitalisering

Det private marked leverer jævnligt spændende og nytænkende løsninger til brugere og virksomheder. Men hvilke anbefalinger ville de fremmeste eksperter fra det private give det offentlige, hvis de fik mulighed for at komme med deres erfaringer fra egne digitale projekter?

11.12.2015 Nyhed:

Digitale redskaber kan øge trivsel og læring, hvis de bruges rigtigt

Tablets kan give børn lyst til læring og fungere som social brobygger. Det er to af konklusionerne i en ny rapport om daginstitutioners brug af digitale redskaber, der dog også peger på, at digitale redskaber ikke er en kvalitet sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

Sider