Du er her

Digitaliseringsstyrelsen

02.11.2015 Nyhed:

Et år med Digital Post

Den 1. november 2015 er det præcis et år siden, at loven om Digital Post trådte i kraft. 89 pct. af alle danskere over 15 år har i dag Digital Post, og nye tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at danskerne har taget den digitale kommunikation til sig. Samtidig sender myndighederne langt flere breve digitalt.

30.10.2015 Nyhed:

Danskerne har taget Digital Post til sig

De fleste danskere er i dag tilmeldt Digital Post, og nye tal viser, at stadig flere danskere læser deres digitale breve. Det er dog fortsat vigtigt at tilmelde sig automatisk besked om Digital Post, så vigtige beskeder fra eksempelvis kommunen, hospitalet eller SKAT ikke bliver overset.

29.10.2015 Nyhed:

Ledelsens engagement er altafgørende for informationssikkerheden

ISO27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed. ISO'en er valgt som statslig sikkerhedsstandard og har været obligatorisk at følge for statslige institutioner siden januar 2014. Det er helt essentielt for informationssikkerhedsstyring, at ledelsen går forrest og tager ansvar.

28.10.2015 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsen og Finansrådet i fælles front

Phishing, smishing og ransomware. Langt de fleste danskere har enten selv oplevet eller kender nogen, der har været udsat for svindel og kriminalitet på nettet. Nu skal danskerne blive bedre til sikker digital adfærd på baggrund af kampagnen Sikker på nettet.

28.10.2015 Nyhed:

Vurderingskorpset søger it-sikkerhedsspecialister

Det fællesstatslige vurderingskorps, der bistår Statens It-projektråd med at gennemføre risikovurderinger af statens større it-projekter og -programmer, søger kandidater med it-sikkerhedsfaglige kompetencer.

27.10.2015 Nyhed:

Er din myndighed klar? Næste milepæl er 31. december 2015

De offentlige myndigheder er i fuld gang med at omlægge posten, og det går godt. Antallet af forsendelser til Digital Post er fordoblet på bare et år. Der er dog fortsat et stykke vej, før målet er nået, og derfor arbejder myndighederne netop nu på højtryk med omlægning af papirposten. Næste store milepæl er 31. december 2015, hvor 80 % af kommunikationen skal være digital.

26.10.2015 Nyhed:

Danskerne glemmer at beskytte sig på nettet

Danskerne er ikke dygtige nok til at beskytte deres egne fortrolige oplysninger på nettet. Vi genbruger adgangskoder i stor stil, gemmer billeder på mobilen af vores NemID-nøglekort og beskytter ikke oplysninger på smartphones og tablets mod forskellige angreb, viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

23.10.2015 Nyhed:

Ny status for statens store it-projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 1. halvår 2015.

22.10.2015 Nyhed:

Næste skridt for Næste generation Digital Post

Arbejdet med Næste generation Digital Post er nu gået fra idefase til analysefase, hvor de første undersøgelser er gennemført. Næste skridt bliver at rammesætte projektet og udarbejde mulige løsningsscenarier.

22.10.2015 Nyhed:

Danskerne har taget Digital Post til sig

De fleste danskere er i dag tilmeldt Digital Post, og nye tal viser, at stadig flere danskere læser deres digitale breve. Det er dog fortsat vigtigt at tilmelde sig automatisk besked om Digital Post, så vigtige beskeder fra eksempelvis kommunen, hospitalet eller SKAT ikke bliver overset.

Sider