Du er her

E-læring

19.09.2017 Nyhed:

Ny hjemmeside hjælper borgere med høreapparat og nedsat hørelse

De 800.000 danskere, der har hørenedsættelse, kan nu få ekstra hjælp. Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har i samarbejde med regionens Enhed for E-læring udviklet en hjemmeside med råd og vejledning. Hjemmesiden bliver taget godt imod af Høreforeningen.

24.03.2017 Nyhed:

Nyt e-læringskursus skal forbedre kvalitet i sundhedsvæsenet

Regionerne styrker indsatsen for at skabe forbedringer for patienten og sætter sundhedspersonalet helt i front i forhold til arbejdet med at forbedre forholdene på afdelingerne. I tråd med de fælles nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, implementerer alle fem regioner nu et e-læringskursus i metoder til at forbedre kvaliteten.

21.10.2016 Nyhed:

Medicinstuderende kan lære ultralydsscanning efter kort oplæring

Ny forskning viser, at praktiske ultralydsfærdigheder kan opnås gennem minimal e-læring og hands-on undervisning.

03.09.2015 Nyhed:

Dukker kan redde liv!

Genoplivning af børn under 1 år kan læres lige så effektivt ved hjælp af et e-læringsprogram og en dukke som ved traditionel instruktørledet undervisning.

15.12.2014 Nyhed:

40 millioner kroner til innovative digitale læremidler i folkeskolen

En ny udviklingspulje skal sætte yderligere skub i markedet for innovative digitale læremidler ved at yde støtte til virksomheder, der producerer digitale læremidler.

10.11.2014 Nyhed:

En fjerdedel af de nye læremidler er digitale

De statslige tilskud til indkøb af digitale læremidler har accelereret den digitale udvikling i Silkeborgs skoler. Nu arbejder man på at øge anvendelsen af de digitale værktøjer, blandt andet ved at gøre videndeling nemt for lærerne.

03.10.2014 Nyhed:

Kriterier for tilskud til udvikling af digitale læremidler i høring

En ny pulje på 40 millioner kroner skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler. Nu sendes hovedkriterierne for at opnå tilskud fra puljen i offentlig høring, hvor virksomheder, organisationer og øvrige interesserede får mulighed for at komme med bemærkninger til, hvordan puljen udmøntes.

04.09.2014 Nyhed:

Pulje til onlineundervisning i AMU støtter digitaliseringsindsats i HAKL

Pulje på 9 millioner kr. til omstilling af AMU-kurser til digital læring afholdt som onlineundervisning understøtter digitaliseringsindsatsen i HAKL.

01.09.2014 Nyhed:

Vidensportal på EMU

Grundskoleområdet på EMU er nu åbnet som vidensportal med nyt og revideret indhold til lærere og pædagoger. Samtidig byder vidensportalen på en ny dynamisk visning af de nye forenklede Fælles Mål.

01.09.2014 Nyhed:

Lærerne skal efteruddannes via nettet

Skolereformen stiller krav om, at alle elever i år 2020 skal undervises af lærere i deres linjefag, eller som har opnået tilsvarende kompetencer gennem efteruddannelse. Roskilde Kommune går nye veje sammen med University College Sjælland, og tilbyder lærerne undervisning over nettet.

Sider