Du er her

effektivisering

06.07.2017 Nyhed:

Gravide med komplikationer kan se frem til tryghed og færre sygehusindlæggelser og ambulante kontroller fra 2020

Mange gravide med komplikationer er indlagt i kortere eller længere perioder eller har mange ambulante kontroller på sygehuset. Regeringen og Danske Regioner er derfor blevet enige om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering, der muliggør kontroller i hjemmet, til gravide med komplikationer i hele landet inden udgangen af 2020.

05.07.2017 Nyhed:

Kommunerne kan frigøre ressourcer til kernevelfærd

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til mere borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet i samarbejde mellem regeringen og KL.

07.06.2017 Nyhed:

Kortere ventetid på køreprøver på vej

Rigspolitiet og landets politikredse har udarbejdet en plan til markant at nedbringe ventetiderne på køreprøver.

02.06.2017 Nyhed:

Ny økonomiaftale med KL giver plads til velfærd og skattelettelser

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018 med fokus på både velfærd og skattelettelser.

14.08.2015 Nyhed:

Mere effektive sagsgange og samarbejde på tværs til gavn for borgerne

”Vi vil styrke det tværfaglige arbejde, så borgerne i sidste ende oplever en mere koordineret og sammenhængende indsats. Vi skal være bedre til at arbejde sammen med foreninger og virksomheder blandt andet. Vi skal i højere grad møde borgerne som partnere og være i stand til at aktivere borgerens egne ressourcer og drømme,” fortæller rådmand Thomas Medom fra Aarhus Kommune.

12.01.2015 Nyhed:

KL: Effektiviseringer er en del af kommunernes dna

En undersøgelse, som KL har gennemført, viser, at kommunerne i 2015 forventer en rekordstor gevinst ved at effektivisere deres drift. Særligt administrationsområdet bidrager.

09.01.2015 Nyhed:

Effektiviseringer er en del af kommunernes dna

En undersøgelse, som KL har gennemført, viser, at kommunerne i 2015 forventer en rekordstor gevinst ved at effektivisere deres drift. Særligt administrationsområdet bidrager.

23.09.2013 Nyhed:

Kommunale møder kan effektiviseres for millioner

En ny rapport fra KMD Analyse viser, at de administrative medarbejdere i landets kommuner holder møder for cirka 6,4 milliarder om året. Ved at omlægge dele af de fysiske møder til digitale møder ved medarbejdernes egne skriveborde kan kommunerne hente et potentiale i millionklassen viser beregninger i analysen. Landets kommuner benytter i dag sjældent de digitale mødemuligheder trods positive erfaringer.