Du er her

EU

10.03.2017 Nyhed:

Danmark er digital frontløber i EU

Igen i år står Danmark øverst på podiet som EU’s mest digitaliseringsparate land. Det viser Europa-Kommissionens nyeste indeks for digital økonomi, som netop er offentliggjort.

08.12.2016 Nyhed:

EU's direktiv for webtilgængelighed er trådt i kraft

Fredag den 2. december 2016 trådte det europæiske webtilgængelighedsdirektiv i kraft.

05.10.2016 Nyhed:

EU: Danmark igen i front med offentlige digitale tjenester

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultatet af årets benchmarking af offentlig digitalisering. Den obligatoriske digitalisering, hvor danskerne for alvor har taget digital post og selvbetjening til sig, slår i år for alvor igennem i resultaterne. Men der er stadig behov for at fokusere på sammenhæng og brugervenlighed i mødet med borgeren. Temaer som netop er centrale i digitaliseringsstrategien.

16.06.2016 Nyhed:

Dansk deltagelse i EU-initiativ om nationale produktivitetsråd

Regeringen har  sikret støtte fra et flertal i Folketingets Europaudvalg til dansk deltagelse i et EU-initiativ om etablering af nationale produktivitetsråd.

23.11.2015 Nyhed:

Fem principper skal sikre ny EU-regulering ikke overimplementeres

EU-medlemsskabet er en stor fordel for Danmark og danske virksomheder. Men det er tid til et opgør med overimplementeringen af EU-regler. Regeringen har derfor udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres, medmindre væsentlige hensyn taler herfor.

23.09.2015 Nyhed:

EU: Danmark er blandt de bedste lande i Europa til offentlige digitale tjenester

Europa-Kommissionen offentliggjorde før sommer en benchmarking om offentlig digitalisering. Danmark står fortsat stærkt - men der er stadig brug for et stort fokus på at sikre sammenhæng og brugervenlighed i løsningerne.

18.05.2015 Nyhed:

Danmark skal udnytte EU-strategi for et digitalt indre marked

Europa Kommissionens nye ”Digital Single Market Strategy” understreger et enormt potentiale i den digitale økonomi. Ifølge rapporten har det digitale indre marked i Europa potentiale til at bidrage med yderligere 415 milliarder euro til det europæiske BNP.

24.09.2014 Nyhed:

Sådan finansierer EU udbredelse af hurtigt bredbånd

Europa-Kommissionen giver med initiativet Connected Communities lokale, regionale og nationale aktører mulighed for at opnå finasiering til projekter, der fremmer hurtigere bredbåndsnet i landsdistrikterne. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2014.

19.05.2014 Nyhed:

EU-hjælp til lokale bredbåndsprojekter

Snart kan blandt andet lokale sammenslutninger, bredbåndsselskaber og kommuner søge hjælp til lokale bredbåndsprojekter i landområder. Hjælpen kommer fra Verdensbanken og er en del af et EU-finansieret program for IKT-, transport og energisektorerne.

04.12.2013 Nyhed:

Den digitale integration i Europa skal speedes op

Hvis Europa skal øge konkurrencekraften med resten af verden, skal den digitale integration op i fart. Og særligt den grænseoverskridende offentlige digitalisering skal speedes op.

Sider