Du er her

Finansministeriet

15.09.2017 Nyhed:

Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktoerer

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.

07.09.2017 Nyhed:

Ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Rikke Hougaard Zeberg er ansat som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

28.08.2017 Nyhed:

Regeringen styrker indsatsen mod cybertrusler

En ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed og ekstra 100 mio. kr. skal være med til at ruste Danmark bedre mod it-kriminalitet og hackerangreb.

07.06.2017 Nyhed:

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen.

06.06.2017 Nyhed:

Klogere indkøb, mere velfærd

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi. Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.

20.03.2017 Nyhed:

Regeringen ønsker fair konkurrence mellem offentlige og private virksomheder

Regeringen mødes i dag med række erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner for at drøfte spillereglerne for konkurrencen mellem det offentlige og private virksomheder. Det er regeringens klare mål at sikre, at private virksomheder ikke konkurrerer på ulige vilkår på områder, hvor de er i konkurrence med det offentlige om opgaver.

20.03.2017 Nyhed:

Analyse: Regionerne bruger flere penge på administration

Regionerne har siden strukturreformen ansat flere til at løse administrative opgaver og bruger i dag en større del af deres ressourcer på administration. Det viser en ny analyse.

17.01.2017 Nyhed:

Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

17.01.2017 Nyhed:

Kommunernes aftaleoverholdelse udløser 4 milliarder kroner

Kommunerne har samlet set overholdt de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regering og KL. Derfor får kommunerne nu udbetalt det bloktilskud på 4 milliarder kroner, der var betinget af, at økonomiaftalen blev overholdt.

13.01.2017 Nyhed:

Virksomheder får 12 millioner kroner til at udvikle digitale læremidler

16 virksomheder kan se frem til at modtage støtte til at udvikle nye og innovative digitale læremidler til grundskolen.

Sider