Du er her

Grunddata

23.02.2017 Nyhed:

Bred opbakning til nyt lovgrundlag for gode grunddata om ejendomme og adresser

Folketinget har torsdag den 19. januar vedtaget to love, som sikrer det lovmæssige fundament for, at bedre data om ejendomme og adresser fra sommeren 2018 kan hjælpe f.eks. politi og beredskab, effektivisere sagsbehandlingen i kommunerne og understøtte privat forretningsudvikling mv.

01.11.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med 1 år og forventes afsluttet i medio 2018.

01.09.2016 Nyhed:

Nemmere adgang til data på tværs af registre

En ny webtjeneste gør det nemmere at anvende egne data sammen med de mange fællesoffentlige grunddata. 

26.04.2016 Nyhed:

Grunddata er grundlag for vækst og forbedringer

Et af formålene med grunddataprogrammet er, at grunddata skal bidrage til en bedre offentlig service og til vækst i den private sektor. Selvom alle grunddata endnu ikke er tilgængelige, er grunddata blevet taget i anvendelse flere steder. Her følger to eksempler fra den private og offentlige sektor.

25.04.2016 Nyhed:

Grunddata – bag om Danmarks digitale råstof

Den offentlige sektor har en lang tradition for at registrere oplysninger i høj kvalitet om Danmark og danskerne. Disse registreringer er digitale og ligger i store nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale virksomhedsregister(CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) – de er Danmarks digitale råstof.

17.09.2013 Nyhed:

Migrering af CPR systemet

CPR Kontoret har i samarbejde med sin leverandør CSC Danmark A/S gennem det sidste halvandet år arbejdet på en migrering af CPR systemet fra den nuværende mainframe platform til en ny Linux platform.

01.07.2013 Nyhed:

Vestager skærper kravene til virksomheders brug af CPR

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager lukker for virksomheders CPR-validering, så det ikke længere er muligt at ”gætte” borgeres CPR-numre. Samtidig overvejer hun, om kravene til virksomhedernes brug af CPR-numre ved internethandel skal skærpes.

19.06.2013 Nyhed:

Datafordelerprojektets udbudsdokumenter offentliggøres

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør nu udbudsdokumenterne til udbuddet af den fællesoffentlige Datafordeler.

18.06.2013 Nyhed:

Invitation til at kommentere grunddataprogrammets koncept for datamodel

Grunddataprogrammet offentliggør nu et dokument, som beskriver, hvordan grunddata skal modelleres og dokumenteres fremover.

17.06.2013 Nyhed:

Frie adressedata skal skabe kreative løsninger

Danmarks adresser bliver nu stillet til frit til rådighed i digital form. De åbne data er til brug for alle med kreative ideer til, hvordan adressedata kan bruges i fremtidens digitale tjenester – og det er i sidste ende til gavn for borgerne, der får nye, spændende værktøjer i hverdagen.