Du er her

Grunddataprogrammet

08.11.2017 Nyhed:

Nye temaer sætter fokus på værdiskabelse i SDFE

Med tre nye temaer sætter SDFE fokus på, hvordan tre konkrete udviklingsprojekter i styrelsen bidrager til værdiskabelsen i samfundet

19.06.2017 Nyhed:

Omfattende tests skal sikre pålidelig adgang til grunddata

Grunddataprogrammet kobler en række af Danmarks vigtigste registre sammen for at skabe pålidelig adgang til sammenhængende data af høj kvalitet. Disse data er essentielle for en lang række anvendere, og derfor afvikles i disse uger og måneder et skræddersyet testforløb for at sikre, at alle systemer fungerer efter hensigten.

16.06.2017 Nyhed:

Grunddataprogrammet skaber sammenhængende data

Grunddataprogrammet er med til at standardisere data, så de kan bruges sammenhængende. Særligt ejendomsdata og adressedata bliver forbedret og ensrettet, så de let kan sammenstilles og bruges på tværs.

13.06.2017 Nyhed:

Offentlige myndigheder får gratis adgang til CPR-data

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere.

13.12.2016 Nyhed:

Finansieringen af grunddataprogrammet er på plads

Torsdag d. 8. december 2016 besluttede Finansudvalget i Folketinget, at grunddataprogrammet fortsætter med ét års forsinkelse. Omkostningerne ved forsinkelsen bliver 58,5 millioner kr. i perioden 2017-2025 og er indarbejdet i Finansloven for 2017. Grunddataprogrammet forventes afsluttet i midten af 2018 mod tidligere i midten af 2017.

01.11.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med 1 år og forventes afsluttet i medio 2018.

28.10.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med 1 år og forventes afsluttet i medio 2018.

21.04.2016 Nyhed:

Grunddataprogrammet overtager Datafordeleren

Grunddataprogrammet har nu overtaget driften af Datafordeleren og alle de digitale grunddata vil fra 2017 blive distribueret fra Datafordeleren på datafordeler.dk. Et vigtigt skridt er dermed taget.

21.04.2016 Nyhed:

Bedre styring sætter grunddata i grønt

Statens It-projektråd har sat grunddataprogrammet i ’grøn’ i sin seneste statusrapport for 2. halvår 2015. Det er et tegn på, at grunddataprogrammet overordnet set er ”on track” og har god fremdrift. En af forklaringerne er, at den samlede styring af programmet er skærpet.

28.04.2014 Nyhed:

Datafordeler-projektet gennemfører udbud med forhandling

Nyt udbud med forhandling gennemføres, da ingen af de indkomne tilbud vedrørende Fælles Datafordeler levede op til de gældende mindstekrav.