Du er her

Indkøbspolitik

30.09.2016 Nyhed:

Vurdering af sag vedrørende brug af konsulentydelser i Rigspolitiets Koncernservice

På baggrund af en række artikler i BT har Koncernservice udarbejdet en redegørelse vedrørende indkøb af konsulentydelser fra hhv. Dynamic Approach og just training. 

29.09.2016 Nyhed:

Ny udgave af vejledning om ESPD

Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i ESPD'et? Få svaret på det og mange flere spørgsmål i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD.

08.09.2016 Nyhed:

Ny indkøbspolitik inviterer virksomheder til samarbejde

Effektivisering og innovativt samarbejde med private virksomheder er hjørnestene i en ny indkøbspolitik for Region Sjælland, som Regionsrådet netop har vedtaget.

06.01.2016 Nyhed:

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

Fra den 1. januar skal det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) bruges ved udbud. Standardformularen og en vejledning i brugen af den kan downloades på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

04.01.2016 Nyhed:

Lille fremgang for konkurrence om offentlige opgaver

"Status for offentlig konkurrence 2015" fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at det offentlige skaber konkurrence om indkøb for 100 milliarder kroner. Der er stort potentiale for, at det offentlige kan skabe konkurrence på endnu flere opgaver.

11.12.2015 Nyhed:

Sådan opnår det offentlige bedre længerevarende kontrakter

En rapport viser, hvordan det offentlige kan optimere både økonomi og kvalitet i langvarige kontrakter med private leverandører.

11.12.2015 Nyhed:

Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse

Fra den 1. januar 2016 træder udbudsloven i kraft. Det betyder, at offentlige indkøb skal foregå efter reglerne i udbudsloven. Udbud, der er iværksat den 1. januar eller senere, skal følge de nye regler i udbudsloven.

08.12.2015 Nyhed:

Region Syddanmark har undersøgt sygehusenes indtægtsdækkede virksomhed

For mange bilag uden fornøden information og anskaffelse af IT-udstyr, som ikke er sket gennem regionens IT-organisation. Det viser en omfattende gennemgang af bilag omkring indtægtsdækket virksomhed på de syddanske sygehuse, som regionens centrale økonomistab har haft ansvaret for.

13.11.2015 Nyhed:

Tættere offentligt-privat samarbejde er vej til nye velfærdsløsninger

Danske Regioner, KL og DI vil udvikle samarbejdet mellem virksomheder og den offentlige sektor. Udbudsløsninger skal deles, så de kommer alle borgere til gavn, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

30.10.2015 Nyhed:

Region Sjælland politianmelder læk af fortroligt notat

Notatet er udarbejdet af Rambøll og er et supplement til den offentliggjorte it-indkøbsanalyse.

Sider