Du er her

IT-sikkerhed

27.08.2015 Nyhed:

PwC: Energiselskaber har fokus på it-sikkerhed

PricewaterhouseCoopers har lavet en undersøgelse for Energistyrelsen af it-sikkerheden blandt virksomheder i el- og naturgassektoren i Danmark. Undersøgelsen viser, at sikkerhedsniveauet er fornuftigt, men at der er rum til forbedring.

21.04.2015 Nyhed:

HK Kommunal: Sms-reglerne skal revideres

Sms bruges i stor stil i det offentlige. Skolesekretærer skriver sms til elever og forældre i forbindelse med fravær. Sagsbehandlere sender reminder sms til klienter. Tandklinikassistenter sender tandtider til børn osv. Det er nu fem år siden Datatilsynet sidst udsendte regler for, hvordan sagsbehandlere og andre må bruge sms til at kommunikere med borgerne. Reglerne skal nu opdateres af Datratilsynet.

16.04.2015 Nyhed:

Ny rapport skitserer scenarier for fremtidens NemID

De fællesoffentlige parter har igangsat arbejdet med at skitsere fremtidens NemID, som i dag anvendes af 4,4 mio. danskere. En ny rapport beskriver en række mulige nye elementer, som alle tager afsæt i de forretningsmæssige behov hos brugere og myndigheder.

19.03.2015 Nyhed:

På sigt kan vi logge på andre landes løsninger med NemID

Nu tages de første spæde skridt på vejen til, at Europas borgere og virksomheder kan bruge egen e-identifikation, fx NemID, på udenlandske selvbetjeningsløsninger.

16.02.2015 Nyhed:

Henrik Larsen bliver chef for DKCERT

Den 1. marts tiltræder Henrik Larsen stillingen som chef for DKCERT under DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation).

05.02.2015 Nyhed:

Bedre informationssikkerhed via ISO standard

Et af Digitaliseringsstyrelsens initiativer i strategien for cyber- og informationssikkerhed er implementering af sikkerhedsstandarden ISO27001. Blandt andet derfor publicerer Digitaliseringsstyrelsen ultimo februar tre opdaterede vejledninger om informationssikkerhed, som giver gode råd til etablering af informations-sikkerhedsstyring, informationssikkerhedspolitik samt it-risikostyring og -vurdering.

04.02.2015 Nyhed:

Digitaliseringsstyrelsens arbejde med cyber- og informationssikkerhed

Strategien for cyber- og informationssikkerhed udkom tirsdag d. 16. december. Den indeholder i alt 27 initiativer. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for seks af initiativerne, som styrelsen allerede er i gang med at føre ud i livet. De primære formål med de seks initiativer, som Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for, er at hæve sikkerhedsniveauet på tværs af hele staten.

29.01.2015 Nyhed:

Politiet udpeger fokusområder for 2015

Politiet har udpeget de kerneområder, som skal have særligt fokus i 2015. En effektiv og analytisk indsats skal skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne. Indsatsen mod it-kriminalitet vil også få øget opmærksomhed.

28.01.2015 Nyhed:

Næste generation NemID: Indbydelse til teknisk dialog om offentligt-privat partnerskab

Digitaliseringsstyrelsen planlægger et udbud af et partnerskab med en eller flere private parter om hele eller dele af den kommende nationale, digitale identitets- og signaturinfrastruktur.

23.01.2015 Nyhed:

Hackere angriber Gribskov Kommune

Hackere er brudt ind i en del af Gribskov Kommunes it, og har omdøbt filer på kommunen computerdrev. Sagen er politianmeldt.

Sider