Du er her

IT-sikkerhed

07.06.2013 Nyhed:

Vestager sætter undersøgelse i gang af CPR-systemets sikkerhed

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har øjeblikkeligt, på baggrund af politiets efterforskning i en sag om et større hackerangreb mod CSC, bedt om en undersøgelse af sikkerheden i CPR-systemet. Der skyldes, at CSC varetager driften af CPR-systemet. Ministeren har endvidere bedt CSC om en redegørelse for, hvorfor ministeren først blev orienteret om sagen så sent.

07.06.2013 Nyhed:

Politiet udgiver vejledning efter hackerangreb

  • Et hackerangreb mod den it-leverandør, der driver politiets registre, har betydet, at en række oplysninger, herunder cpr-numre, er blevet kopieret. Det er politiets vurdering, at gerningsmanden ikke har udnyttet oplysningerne.
02.05.2013 Nyhed:

Beredskab ved angreb på it-infrastrukturen

Hvad gør Staten, når vores it-infrastruktur er under angreb? Beredskaber, alternative kanaler og initiativer om øget sikkerhed.

29.04.2013 Nyhed:

Informationsportal om identitetstyveri

På en ny informationsportal på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan borgere finde information og vejledning om identitetstyveri.

17.04.2013 Nyhed:

Ny vejledning gør cookieregler nemmere at overholde

Ny cookievejledning fra Erhvervsstyrelsen skal gøre det lettere for virksomhederne at overholde reglerne. Hensigten med reglerne er at bevare forbrugernes fortsatte tillid til nettet.

15.04.2013 Nyhed:

Kommunalt ansatte må fortsat bruge personlig NemID

Rudersdal Kommune behøver ikke ændre procedure for brug af personlig NemID til arbejdsrelaterede opgaver. Det har Datatilsynet slået fast. Datatilsynet har blandt andet lagt vægt på, at NemID ikke er en nødvendighed for at kunne løse arbejdsopgaver, da disse kan tilgås via mobilenhed.

11.03.2013 Nyhed:

Nyt nummer til følsomme og forkerte oplysninger

Borgerne i Syddanmark kan nu ringe til et direkte telefonnummer, hvis de falder over personfølsomme oplysninger på internettet eller forkerte data vedrørende deres person.

11.03.2013 Nyhed:

Ny grænse-teknologi skal beskytte EU

Nye forslag fra EU-Kommissionen om intelligente grænser skal styrke kontrollen med, hvem der rejser ind og ud af Schengen-området. Samtidig skal nye procedurer gøre det hurtigere og nemmere for regelmæssigt rejsende at krydse de ydre grænser til EU.

18.02.2013 Nyhed:

Personoplysninger på nettet på grund af teknisk fejl

En praktiserende læge fik ved årsskiftet ændret opsætningen til sin server. Det betød, at en lang række af vedkommendes fortrolige oplysninger i en periode har været tilgængelige på nettet. Seks af filerne på lægens server var lister fra 2005 med navne og cpr-numre på personer med en kronisk lidelse. Navnene stammede fra et af de daværende midtjyske amter, hvorfor Region Midtjylland tidligt kom ind i sagen, da informationslækket blev kendt.

18.02.2013 Nyhed:

Region Syddanmark skærper it-sikkerhed

Automatisk skanning af alle dokumenter for CPR-numre før publicering på regionens hjemmesider og regelmæssige skanninger for CPR-numre af alle regionens hjemmesider. Det er nogle af de tiltag, som Region Syddanmark nu sætter i værk for at undgå, at personfølsomme oplysninger bliver synlige på internettet.

Sider