Du er her

Justitsministeriet

19.06.2017 Nyhed:

Information om de nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU. Justitsministeriet havde derfor den 13. juni 2017 inviteret til et velbesøgt stormøde for at forklare virksomheder og myndigheder om de nye regler, som er beskrevet i en ny betænkning om EU’s databeskyttelsesforordning. Her kan du læse materialet fra oplægget og budskaberne fra mødet.

22.09.2016 Nyhed:

Regeringen vil blokere for mobilsignaler i fængsler og sikrede botilbud

Det skal være muligt at lave forsøg målrettet jamming af mobiltelefoner i fængsler, arresthuse og sikrede institutioner for udviklingshæmmede. Det foreslår regeringen på baggrund af en ny rapport fra en ekspertgruppe. Det nye tiltag er en del af regeringens samlede indsats for at dæmme op for den ulovlige brug af mobiltelefoner blandt indsatte.

01.09.2016 Nyhed:

Justitsministeren vil styrke forbuddet mod at sprede radikaliseringspropaganda på nettet

Ekstremisters og terroristers brug af internet og sociale medier er i ifølge PET eksploderet inden for de seneste år. Justitsminister Søren Pind vil med en række nye initiativer sætte ind mod radikalisering på nettet.

27.06.2016 Nyhed:

Udtalelse fra justitsministeren om anholdelser foretaget af SØIK

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har foretaget anholdelse af en række offentligt ansatte personer, der er mistænkt for at have modtaget bestikkelse.

16.06.2016 Nyhed:

Invitation til stormøde om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning

Der inviteres nu til det første af en række stormøder om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning.

18.04.2016 Nyhed:

Databeskyttelsespakken er nu endeligt vedtaget

I januar 2012 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken er formelt vedtaget den 14. april 2016. Pakken får virkning 2 år efter ikrafttrædelsen, hvilket vil være medio maj 2018.

17.02.2016 Nyhed:

Fronterne hårdt trukket op på teleområdet

IT-Branchen har sammen med 24 andre organisationer skrevet et opråb til justitsministeren imod genindførelsen af sessionslogging.

30.04.2015 Nyhed:

Regeringen vil udvide brugen af videoafhøring af børn og unge i straffesager

Justitsminister Mette Frederiksen har modtaget Strafferetsplejeudvalgets betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager. Udvalget anbefaler, at brugen af videoafhøring udvides. Betænkningen er sendt i høring.

09.02.2015 Nyhed:

Barbara Bertelsen ny departementschef i Justitsministeriet

Regeringen har besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at Barbara Bertelsen udnævnes som ny departementschef i Justitsministeriet. Barbara Bertelsen kommer fra en stilling som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen og tiltræder stillingen den 16. februar 2015.

17.12.2014 Nyhed:

Regeringen styrker cyber- og informationssikkerheden

Regeringen har lanceret en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, som skal styrke sikkerheden yderligere. 27 konkrete initiativer vil bidrage til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb.