Du er her

KL

08.10.2013 Nyhed:

Skole samarbejder med virksomheder om undervisning

Herningsholmskolen er en såkaldt entreprenant skole, hvor en del af elevernes undervisning går ud på at løse opgaver for virksomheder. Ifølge skolelederen gør det eleverne bedre til at samarbejde i grupper og tænke ud af boksen.

04.10.2013 Nyhed:

KL: Selvfølgelig er der plads til effektiviseringer i fremtiden

KL er helt på linje med landets kommunaldirektører, når de siger, at kommunerne kan effektivisere deres drift. Alene i år effektiviserer kommunerne for 2,8 mia. kroner.

04.10.2013 Nyhed:

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen ”Tænk dig om før du ikke stemmer”. Det betyder, at danskerne nu nemt kan finde den hurtigste vej, når de skal stemme til kommunal- og regionsvalget.

01.10.2013 Nyhed:

Nu bliver digital velfærd hverdag

Elektroniske tavler, der gør det sjovt at lære. En spiserobot, der giver borgere med muskelsvind mulighed for selv at bestemme, hvor hurtigt hakkebøffen skal spises. Og udstyr, der giver lungepatienter mulighed for at gå til kontrol hjemme fra stuen, i stedet for at tage turen til hospitalet.

24.09.2013 Nyhed:

KL inviterer til deltagelse i analyse af it i folkeskolen

Kommunerne og regeringen har indgået en aftale om, at folkeskolerne senest i 2014 skal have en velfungerende it-infrastruktur. KL’s analyse fra december 2012 viser, at kommunerne er godt på vej. Analysen opdateres i december 2013 med henblik på at sikre, at alle skoler når i mål.

16.09.2013 Nyhed:

Kommunernes It-Arkitekturråd skaber værdi af offentlige it-investeringer

Kommunernes It-Arkitekturråd får en 4. plads i ny måling af, hvilke organer der bidrager til at skabe værdi af de offentlige it-investeringer. Vurderingen er foretaget af de øverste it-ansvarlige i kommuner, stat og regioner. Formanden for Kommunernes It-Arkitekturråd, Henrik Brix, udtrykker stor tilfredshed med opbakningen til den fælles værdi af rådets arbejde. Han peger samtidig på, at der også ligger et stort potentiale i fællesoffentlig arkitekturstyring.

12.09.2013 Nyhed:

Effektivisering og modernisering af KL’s blanketarbejde

Med en direktionsbeslutning om at styrke indsatsen på blanketområdet øger KL nu implementeringsstøtten ved ny lovgivning og regelændringer.

12.09.2013 Nyhed:

Dialogportalen har nu gruppe om KLs call-center projekt

På Dialogportalen kan kommuner nu følge med i et igangsat analyseprojekt vedr. call-centre. KL vil løbende publicere relevant materiale og orientere om fremdriften i projektet her.

10.09.2013 Nyhed:

KL: Færre regler kan føre til øget produktivitet

KL er enig med Produktivitetskommissionen i, at der er behov for omfattende forenklinger af de statslige regler og proceskrav. I stedet skal der fokus på resultater, hvis produktiviteten skal øges i den offentlige sektor.

10.09.2013 Nyhed:

Sundhedsdata er i trygge hænder

- Det er paradoksalt, at sundhedsvæsenet nu kritiseres for at dele sundhedsdata, når vi i flere år er blevet skudt i skoene, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver, mener formand for Danske Regioner, Bent Hansen, og formand for KL, Erik Nielsen

Sider