Du er her

KL

04.03.2013 Nyhed:

KL-vejledning skal gøre det nemmere at stille krav til selvbetjeningsløsninger

I april måned udgiver KL den første version af den såkaldte ’udviklingsvejledning’. Den rummer en række minimumskrav til de selvbetjeningsløsninger, der bliver udviklet til de opgaver, der bliver omfattet af obligatorisk selvbetjening.

22.02.2013 Nyhed:

Hjælp at hente til kommunernes leverandørstyring

KOMBIT har sammen med Accenture og en række kommuner udarbejdet en vejledende drejebog for kommunal leverandørstyring.

15.02.2013 Nyhed:

KL informerer om tælleugerne forår 2013

Så er det igen tid til at afholde tælleuger i kommunerne som led i projektet KOMHEN 2.0. Denne gang afholdes der fælleskommunale tælleuger i uge 17, 18 og 19. Tælleugerne viser bl.a., om det lykkes kommunerne at flytte borgerne til selvbetjening.

11.02.2013 Nyhed:

Eksperter i følge KL: Forsøg med e-valg er en god idé

Det er fornuftigt at afprøve digital understøttelse af stemmeafgivningen, når der til næste år er valg til Europa-Parlamentet. Det fastslår eksperterne bag DemTech, som er et uafhængigt forskningsprojekt med base på IT-universitet i København.

07.02.2013 Nyhed:

Udviklingsprojekter med demonstrationsskoler

Som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg.

05.02.2013 Nyhed:

Sådan skal kommunens hjemmeside ændres 1. marts

Fra den 1. marts er det ikke længere kommunerne, men Udbetaling Danmark som står for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal ændres, så borgerne bliver henvist til Udbetaling Danmark, når de søger information om folkepension og boligstøtte. Borgerne vil stadig kunne få hjælp i kommunerne ved personligt fremmøde.

01.02.2013 Nyhed:

KL vil af med krav om underskrifter

Det har længe været gældende praksis, at kommuner og andre offentlige myndigheder skal påføre forvaltningsafgørelser en underskrift. Med den digitale udvikling er det en forældet praksis, mener kommunerne.

31.01.2013 Nyhed:

Nyt informationssite om folkeskolen fra KL ser dagens lys

Meretidsammen.dk. Sådan lyder navnet på et nyt website, som KL netop er gået i luften med. På sitet kan interesserede læse om KL’s visioner for folkeskolen og få fakta om lærernes arbejdstidsregler, som KL ønsker moderniseret.

31.01.2013 Nyhed:

Fælleskommunal rammearkitektur kan sikre bedre it

Der skal stilles fælles krav til leverandører om, at it-systemer skal være åbne og kunne tale sammen med andre systemer. Det kræver en fælleskommunal rammearkitektur. Det siger formanden for Kommunernes It-Arkitekturråd, Allan Bager.

17.01.2013 Nyhed:

Øgede anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Dermed kan kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr. Dette skal endeligt bekræftes af KL's bestyrelse torsdag den 17. januar.

Sider