Du er her

KL

14.01.2013 Nyhed:

Digitalisering giver gevinster allerede i år

Næsten alle kommuner forventer at kunne høste digitaliseringsgevinster allerede i 2013, både når det kommer til interne arbejdsgange og kontakt med borgeren. Det skriver kl.dk, der også beretter, at kommunerne forventer yderligere gevinster i årene frem.

08.01.2013 Nyhed:

Obligatorisk Digital post for virksomheder ikrafttræder tidligst den 1. sep. 2013

KL har længe efterlyst en udmelding for, hvornår den obligatoriske tilslutning ikrafttræder. Digitaliseringsstyrelsen har ifølge KL´s hjemmeside netop meddelt, at det tidligst bliver d. 1. september 2013.

20.12.2012 Nyhed:

KL's formand: Fej for egen dør, Dansk Erhverv

”Når Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør udbyde flere opgaver, bør de starte med at feje for egen dør. Der er brug for helt nye regler og rammer for de offentlige udbud, så processerne ikke forsinkes og fordyres af de virksomheder, der ikke vil anerkende, at de har tabt i konkurrencen om opgaven.”

20.12.2012 Nyhed:

KL's formand: Fej for egen dør, Dansk Erhverv

”Når Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør udbyde flere opgaver, bør de starte med at feje for egen dør. Der er brug for helt nye regler og rammer for de offentlige udbud, så processerne ikke forsinkes og fordyres af de virksomheder, der ikke vil anerkende, at de har tabt i konkurrencen om opgaven.”

19.12.2012 Nyhed:

KL: Ajourføring af Arbejdsgangsbanken.dk sættes i bero

Fra den 1. januar 2013 holder KL og KOMBIT ikke længere udvalgte dele af Arbejdsgangsbanken ajorført i forhold til aktuel lovgivning. Det betyder, at nye arbejdsgange og vedligehold fremover kun sker, når der findes finansiering hertil via kørende projekter.

14.12.2012 Nyhed:

Udbetaling Danmark godt i gang med overflyttede opgaver

Udbetaling Danmark har den 1. december haft sin anden premiere, og medarbejdere og drift er godt i gang på barseldagpenge-området, og der er information på vej til borgerne – herunder små film på borger.dk.

12.12.2012 Nyhed:

Bedre dokumentation og ledelsesinformation på handicapområdet

KL og regeringen indgik i december 2011 en aftale om dokumentation på handicapområdet. Aftalen indebærer, at kommunerne fra 2013 løbende skal indberette oplysninger om visiterede ydelser til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har nu offentliggjort beskrivelser af kravene i forbindelse med dataleverancer og dataudveksling.

11.12.2012 Nyhed:

KL og Social- og Integrationsministeriet sender fælles brev til kommunerne om DUBU

KL og Social- og Integrationsministeriet har sendt et fælles brev til alle landets borgmestre om indholdet i økonomiaftalen vedr. anskaffelse af DUBU eller et tilsvarende it-system inden udgangen af 2014.

07.12.2012 Nyhed:

Kurs mod det sømløse sundhedsvæsen

Ambitioner og konkrete forslag til fælles mål og kultur, klart ansvar og forpligtende aftaler var udbyttet af KL og Danske Regioners SundhedsCamp.

07.12.2012 Nyhed:

Opdateret version af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening

Bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening er opdateret i forhold til bølge 2. Opdateringen er foretaget som følge af yderligere afklaringer indenfor de enkelte områder. I løbet af foråret 2013 forventes lovforslag for bølge 2 vedtaget. Det oplyser KL på deres hjemmeside.

Sider