Du er her

KL

04.10.2016 Nyhed:

Ny direktør i KL

Laila Kildesgaard bliver ny direktør i KL. Hun er i dag kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune og har tidligere været i flere andre kommuner og før da i fagbevægelsen.

28.09.2016 Nyhed:

Digitalisering gennem samarbejde og sammenhæng

Samarbejde og sammenhæng løb som en rød tråd igennem mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 6. september 2016.

05.09.2016 Nyhed:

KL: Digitaliseringsarbejdet for de næste 4 år er skudt igang

Alle der arbejder med digitalisering i kommunerne er i gang med at tilrettelægge arbejdet for 2016-202 med den fælleskommunale handlingsplan og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

05.07.2016 Nyhed:

Center for Offentlig Innovation fortsætter

Regeringen og kommunerne er blevet enige om at forlænge centeret for 2017-19 som en del af aftalen om næste års økonomi. 

27.06.2016 Nyhed:

Økonomiaftaler med digitaliseringsstrategi og enklere regler

Bekræftelse af aftalen om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor fra 2016 og frem, og en gennemgribende indsat for enklere regler. Det er nogle af de digitale aftryk i økonomiaftalerne for 2017, som regeringen har indgået med KL og Danske Regioner.

13.06.2016 Nyhed:

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere.

12.05.2016 Nyhed:

Regeringen, KL og Danske Regioner lancerer ny digitaliseringsstrategi

Torsdag d. 12. maj kl. 14.00 lancerer regeringen, KL og Danske Regioner den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

18.04.2016 Nyhed:

Regeringen og KL enige om at styrke kommunernes inddrivelse af gæld

Der skal flere redskaber i kommunernes værktøjskasse til at opkræve skyldneres manglende betalinger. Det følger af en aftale mellem skatteminister Karsten Lauritzen og kommunerne. Siden SKAT i efteråret 2015 lukkede ned for det automatiske inddrivelsessystem EFI, har inddrivelsen af gæld til det offentlige været nødlidende. Med aftalen får kommunerne nu bedre mulighed for at opkræve gæld og dermed styrke likviditeten.

10.03.2016 Nyhed:

Udbredelse af telemedicin i hele landet er nu skudt i gang

Kommuner, regioner og stat har nu skudt landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL i gang. Udbredelsen kan give øget livskvalitet til borgere med KOL, men det er samtidig en omfattende opgave, der kræver, at data, organisering, teknik og logistik går op i en højere enhed.

09.03.2016 Nyhed:

Nyt registreringsværktøj til effektmåling af kommunernes kontrolindsats

KL har været på danmarkstur og præsenteret er nyt registreringsværktøj til effektmåling af kommunernes kontrolindsats for at reducere fejludbetaling og snyd med sociale ydelser. Læs mere og find materialet for dagen her.

Sider