Du er her

KL

19.11.2012 Nyhed:

Lancering af fællesoffentlig kommunikationskampagne

Borgerne skal informeres om overgangen til digital kommunikation med det offentlige. Det kræver en fælles indsats at informere så godt som muligt til så mange som muligt. En fællesoffentlig kommunikationsindsats sætter fra 19. november fokus på selvbetjeningsydelserne: Flytning, sundhedskort, ansøgning om børnepasning, opskrivning til skole og SFO og digital post.

16.11.2012 Nyhed:

Rammearkitekturen realiseres og breder sig

Realiseringen af centrale dele af rammearkitekturen er tæt på at blive sendt i EU-udbud. Samtidig breder rammearkitekturen sig til nye områder, bl.a. sundheds- samt børne- og kulturområdet.

16.11.2012 Nyhed:

Rammearkitekturen realiseres og breder sig

Realiseringen af centrale dele af rammearkitekturen er tæt på at blive sendt i EU-udbud. Samtidig breder rammearkitekturen sig til nye områder, bl.a. sundheds- samt børne- og kulturområdet.

14.11.2012 Nyhed:

Tilslutning til fælles udbud af løsninger på monopolområdet

KL og KOMBIT har netop udsendt brev til alle 98 kommuner om, at kommunerne skal underskrive tilslutning til fælles udbud på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsover-blik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur.

31.10.2012 Nyhed:

Udbetaling Danmark omfattet af samme bevaringsregler som kommunerne

Udbetaling Danmark har af Statens Arkiver fået tilladelse til at kassere dokumenter i samme omfang som kommunerne i ESDH systemer. Det betyder at Udbetaling Danmark fremover må kassere dokumenter i ikke bevaringsværdige sager.

30.10.2012 Nyhed:

Nyt inspirationskatalog om bredbånd til danskerne

Et nyt inspirationskatalog samler nyttig viden og gode eksempler til kommuner, regioner, lokale ildsjæle og virksomheder om mulighederne for bredbåndsudrulning. Kataloget skal støtte op om regeringens målsætning med at give alle danskere adgang til hurtigt internet.

29.10.2012 Nyhed:

Fejludbetalinger: Kommunerne venter på, at staten leverer varen

Kommunerne har i en årrække efterlyst en række værktøjer, der kunne modvirke socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser fra det offentlige. Men staten har ikke leveret de nødvendige regelændringer.

17.10.2012 Nyhed:

Kommunerne gør klar til UDK

Langt hovedparten af landets kommuner har implementeret standardsiden om familieydelser på deres hjemmeside efter at opgaven er overgået til Udbetaling Danmark, skriver KL. Men der er stadig nogle borgere, som bliver sendt galt i byen.

17.10.2012 Nyhed:

Kommunerne gør klar til UDK

Langt hovedparten af landets kommuner har implementeret standardsiden om familieydelser på deres hjemmeside efter at opgaven er overgået til Udbetaling Danmark, skriver KL. Men der er stadig nogle borgere, som bliver sendt galt i byen.

15.10.2012 Nyhed:

KL: Kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen

Budgettet for 2013 er nu på plads i alle landets kommuner. Resultatet dokumenterer en stærk vilje blandt lokalpolitikere i hele landet til at overholde økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra juni måned.

Sider