Du er her

KL

07.03.2016 Nyhed:

Fælles om fremtidens telemedicin

Over 200 har allerede tilmeldt sig Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriets konference om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL d. 31. marts 2016 i København.

29.02.2016 Nyhed:

Kommunerne er godt i gang med arbejdet med Rammearkitekturen

På initiativ af Kommunernes It-Arkitekturråd er der gjort status for kommunernes arbejde med rammearkitekturen i forbindelse med afslutningen af sidste strategiperiode. Læs her om status og anbefalinger til indsatser i næste strategiperiode.

12.02.2016 Nyhed:

Nyt system til booking af køreprøver på vej

Køreprøvebooking-løsningen, som KOMBIT, KL og Knowledge Cube med assistance fra brugere har udviklet, vil i højere fra tage hensyn til brugernes behov. En række ting kommer til at fungere anderledes:

12.02.2016 Nyhed:

Fælles spilleregler skal sikre mobildækning i hele Region Sjælland

Som de første i Danmark har Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen sammen med Teleindustrien og Dansk Energi lavet fælles spilleregler for etablering af den digitale infrastruktur. Det skal sikre 800.000 borgere og 20.000 virksomheder lynhurtigt internet og mobildækning i 2020.

19.01.2016 Nyhed:

KL får ny næstformand

Erik Nielsen har besluttet at trække sig som KL-næstformand, og Jacob Bundsgaard bliver ny næstformand. KL’s næstformand Erik Nielsen fratræder næstformandsposten i KL efter eget ønske. Efter en årrække som først udvalgsformand, derefter formand og i de seneste to år næstformand i KL har Rødovre-borgmesteren besluttet at sige farvel til de allerhøjeste poster i KL. Men han fortsætter dog som medlem af KL’s bestyrelse.

06.01.2016 Nyhed:

Anbefaling fra KL til kommuner ved udsendelse af fortroligt materiale

Anbefaling til kommuner om at udvise forsigtighed, når der udsendes materiale med fortroligt indhold, der er søgt skjult eller slettet, f.eks. i forbindelse med aktindsigtssager. Der er risiko for at data kan genskabes fra elektroniske dokumenter.

04.01.2016 Nyhed:

Konference: Fælles om fremtidens telemedicin

Digitaliseringsstyrelsen afholder i samarbejde med KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriet en konference om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

11.12.2015 Nyhed:

Digitale redskaber kan øge trivsel og læring, hvis de bruges rigtigt

Tablets kan give børn lyst til læring og fungere som social brobygger. Det er to af konklusionerne i en ny rapport om daginstitutioners brug af digitale redskaber, der dog også peger på, at digitale redskaber ikke er en kvalitet sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

09.12.2015 Nyhed:

National lungesatsning til 250 millioner kroner skydes i gang

Regeringen, Danske Regioner og KL sætter gang i en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Satsningen, som der er sat 250 millioner kroner af til, skal blandt andet føre til, at lungesygdommen KOL bliver opdaget langt tidligere.

25.11.2015 Nyhed:

KL: Partnerskab om næste generation af NemID er udbudt

Inden den eksisterende kontrakt for NemID udløber, etableres et partnerskab mellem offentlige og private parter, der går sammen om at udbyde løsningen, som skal fungere på tværs af sektorer.

Sider