Du er her

KL

24.11.2014 Nyhed:

KL og Danske Regioner undersøger mulighederne for en fusion

Der er brug for en stærk varetagelse af det decentrale Danmarks interesser. Derfor vil formænd og næstformænd i KL og Danske Regioner nu foreslå deres respektive bestyrelser at undersøge mulighederne for en fusion af KL og Danske Regioner. Baggrunden er, at den voksende centralisering og detailstyring kalder på en organisation, der kan sikre det decentrale Danmark en endnu stærkere stemme.

11.11.2014 Nyhed:

FOTdanmark bliver til GeoDanmark

Foreningen, der sammen med Geodatastyrelsen, har ansvar for det fælles offentlige geografiske administrationsgrundlag for bygninger, veje, vandløb, søer m.v. har netop skiftet navn fra FOTdanmark til GeoDanmark.

10.11.2014 Nyhed:

KL advarer mod centralisering af byggesagsbehandling

”Det er svært at forstå, at regeringen nu ønsker at genoplive den gamle traver om at centralisere den tekniske byggesagsbehandling i nogle større enheder," lyder det fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

06.11.2014 Nyhed:

KL: Brug indtægter fra mobilauktioner til at lukke mobilhuller

Mens mange kommuner lider under manglende mobildækning, skummer staten fløden på restindbetalinger fra gamle mobilauktioner. Det er en guldrandet forretning for statskassen at udstede tilladelser til mobiloperatørerne, og alene i år henter staten 214,2 mio. kr. KL’s formand Martin Damm, mener, at staten skulle bruge Brug indtægterne fra mobilauktioner til at lukke mobilhuller i områder med dårlig dækning. Sådan lyder budskabet i november-nummeret af KIT-Magasinet - den kommunale it-chefforening KIT@'s blad - der sætter fokus på infrastruktur.

03.11.2014 Nyhed:

KL: Ingen må tabes på gulvet

Kommunerne har spillet en nøglerolle for, at borgerene skulle være klar til Digital Post, slog næstformand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Preben Andersen fast i dag lørdag.

03.11.2014 Nyhed:

Danmarks mest digitale kommuner kåret

Danmark er d. 1/11-2014 gået over til Digital Post fra det offentlige. Det blev markeret på Post & Tele Museum, hvor finansminister Bjarne Corydon bød digitaliseringen velkommen og kårede Danmarks mest digitale kommuner sammen med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, KL og Danske Regioner.

14.10.2014 Nyhed:

Ændring af opgaven om obligatorisk digital selvbetjening, udlån/udleje af lokaler

Indførelse af obligatorisk digital selvbetjening af udlån/udleje af lokaler under folkeoplysningsområdet indgår i bølge 3, der træder i kraft den 1. december 2014. Den digitale selvbetjening skal leve op til en række krav. Enkelte af disse krav er udskudt, men resten skal opfyldes til den 1. december 2014.

13.10.2014 Nyhed:

Nyt brugerportalinitiativ til den digitale folkeskole

Kommunerne og staten kommer nu med en konkret løsning for, hvordan et fælles brugerportalinitiativ kan understøtte fremtidens digitale folkeskole.

09.10.2014 Nyhed:

KL topchef i særklasse fylder 50 år

KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe fylder 50 år den 11. oktober. Kristian Wendelboe har allerede en lang karriere bag sig, og har bl.a. bestridt flere departementschefposter i centraladministrationen, senest som departementschef i det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, og været adm. direktør i Danske Regioner.

08.10.2014 Nyhed:

KL: Undtagelse fra obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder

Fra den 1. december 2014 overgår fire af Udbetaling Danmarks områder til obligatorisk digital selvbetjening. Kommunerne skal i den forbindelse være opmærksomme på at undtage relevante borgere fra dette krav i forbindelse med det personlige fremmøde og efterfølgende give Udbetaling Danmark besked via et manuelt tværgående advis.

Sider