Du er her

KL

07.10.2014 Nyhed:

KL afrapporterer 10 digitaliseringsprojekter

KL’s bestyrelse har før sommerferien 2014 godkendt afrapporteringen af projekterne i handlingsplanen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Handlingsplanen rummer 38 projekter, hvoraf 10 er afsluttet. 

02.10.2014 Nyhed:

Digitale læremidler – et vigtigt redskab i udviklingen af en ny folkeskole

99 procent af alle børnefamilier har pc eller tablet i hjemmet, og eleverne vil typisk helst bruge deres eget udstyr i undervisningen. Derfor giver det godt mening at opfordre forældrene til at give deres børn udstyr med i skole, lyder det fra KL.

22.09.2014 Nyhed:

It i undervisningen skal bruges med omtanke

I perioden 2012-2015 bliver der gennemført forsøg med demonstrationsskoler, der skal øge anvendelsen af it i folkeskolen. På en konference tidligere på måneden fik lærere og ledere gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man bruger it i undervisningen.

27.08.2014 Nyhed:

KL: Borgernær velfærd bør prioriteres

KL glæder sig over, at regeringen har fundet plads til at løfte velfærden med 1½ mia. kroner. Pengene bør bruges til at styrke den borgernære service, siger KL’s formand Martin Damm i en kommentar til regeringens finanslovsforslag.

21.08.2014 Nyhed:

Velfærdsteknologi er kommet på landkortet

KL's Center for Velfærdsteknologi har lanceret et digitalt landkort, hvor kommunerne kan udveksle erfaringer om velfærdsteknologi. Det er kun kommunerne selv der har adgang til kortet.

26.06.2014 Nyhed:

KL og Danmarks Statistik samarbejder om skoledata

KL og Danmarks Statistik vil fra næste skoleår samarbejde om at indsamle og udveksle data på skoleområdet. I stedet for at gennemføre egne dataindsamlinger på skoleområdet vil Danmarks Statistik fremover modtage data direkte fra Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS.

25.06.2014 Nyhed:

KL: Undtagelse for krav om digital selvbetjening på områder under Udbetaling Danmark

I forbindelse med lovforslaget for tredje bølge af obligatorisk selvbetjening har KL og Regeringen aftalt, hvordan borgerne kan undtages fra krav om digital selvbetjening på områder, som går på tværs af Udbetaling Danmark og kommunerne.

18.06.2014 Nyhed:

Bølge 4 aftalt som del af økonomiaftalen for 2015

Den fjerde og sidste bølge i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening er aftalt som del af økonomiaftalen for 2015. En del af bølge fire omfatter sygedagpengeområdet.

17.06.2014 Nyhed:

Nyt initiativ i Strategi for digital velfærd - IKT-løsninger på det sociale område

Strategi for digital velfærd blev offentliggjort i september 2013. I den forbindelse bliver det aftalt, at strategien løbende kan suppleres med nye initiativer. Som led i økonomiforhandlingerne for 2015 er regeringen og KL enige om at igangsætte endnu et initiativ. I initiativet afdækkes IKT-løsninger på det sociale område målrettet mennesker med kognitive handicap og sindslidelser.

04.06.2014 Nyhed:

KL: Aftale betyder stram økonomi i kommunerne til næste år

Den netop indgåede økonomiaftale for 2015 mellem KL og regeringen betyder, at kommunerne til næste år kan videreføre nogenlunde samme service som i år. Det siger KL’s formand Martin Damm. Han lægger også vægt på, at kommunerne kan fastholde et højt anlægsniveau.

Sider