Du er her

KOMBIT

29.08.2017 Nyhed:

KOMBIT: Få overblik over fælleskommunale it-samarbejder

KOMBITs Videncenter har, efter ønske fra kommuner, udarbejdet en oversigt over de it-samarbejder, som vi har kendskab til.

07.07.2017 Nyhed:

Udbuddet på det nye valgsystem er skudt i gang

KOMBIT har nu begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der skal have lov til at byde på Danmarks kommende valgsystem. Systemet skal understøtte valg til Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet samt håndtere folkeafstemninger, og det skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på.

26.06.2017 Nyhed:

Aula søger brugere til test og input

KOMBIT har nu fundet leverandøren af Aula – den nye kommunikationsplatform for skole- og dagtilbudsområdet. Næste skridt bliver at komme i gang med udviklingen af løsningen, og her får vi brug for hjælp fra en del kommende brugere.

22.06.2017 Nyhed:

Forbedret hjemmeside til byggeansøgninger

Københavnere, der ønsker at bygge, bliver nu mødt af en mere brugervenlig version af hjemmesiden, når de skal søge om byggetilladelse.

12.06.2017 Nyhed:

Danmark har fået nyt Bygnings- og Boligregister

Den 6. juni 2017 danske kommuner og borgere fået et nyt og forbedret Bygnings- og Boligregister (BBR), der giver bedre datakvalitet, øget brugervenlighed og smidigere arbejdsgange, når kommunerne skal administrere boliger og erhvervsejendomme. Moderniseringen af BBR er gennemført i tæt samarbejde mellem SKAT, KL/Kommunerne, Netcompany og KOMBIT, der har styret projektet.

07.06.2017 Nyhed:

Udkast til sikkerhedskrav om efterlevelse af persondatalovgivning

Som et led i det overordnede arbejde med at implementere Databeskyttelsesfordningen i KOMBIT, er der blevet formuleret udkast til en række sikkerhedskrav om compliance med persondatalovgivning. Da der er tale om udkast, pågår der stadig en proces om formulering af kravene. KOMBIT Videncenter deler disse krav i deres nuværende udkastform til inspiration for kommuner i forbindelse med deres implementeringsarbejde.

26.10.2016 Nyhed:

Projekt VALG publicerer FAQ

KOMBIT har afholdt fire regionale informationsmøder om den nye valgløsning, VALG. På møderne var der stor spørgelyst fra kommunerne, og det er disse spørgsmål og svar, der nu er samlet i en FAQ på KOMBITs hjemmeside. 

21.10.2016 Nyhed:

DUBU – på vej mod genudbuddet

DUBU-projektet er godt i gang med at udarbejde en ny kravspecifikation med vigtige input fra kommunale samarbejdspartnere og afholdte leverandørdialogmøder.

10.10.2016 Nyhed:

Tilslutningsmateriale til Social Pension Kommune udsendt

KOMBITs projekt Social Pension har udsendt tilslutningsmateriale til kommunerne. Tilslutningsaftalen vedrører både udfasningen af KMD Social Pension og etableringen af en ny digital understøtte på området.

07.10.2016 Nyhed:

FLIS skal sikre bedre datakvalitet i kommunerne

Ny strategi for datavalidering skal forbedre datakvaliteten i kommunerne.

Sider