Du er her

Ministeriet for Børn og undervisning

23.06.2017 Nyhed:

Mange ordblinde grundskoleelever anvender ikke it-støtte på trods af effekt

Ny undersøgelse viser, at selv om it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, anvender rigtig mange ordblinde elever ikke deres it-hjælpemidler.

02.06.2017 Nyhed:

Ny viden: It understøtter læring og motivation på erhvervsuddannelserne

Ti erhvervsskoler har deltaget i forsøgs- og udviklingsprojektet ”It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne”. Projektet konkluderer, at der er tegn på, at it kan øge elevernes motivation for læring og læringsudbytte, herunder styrke undervisningsdifferentiering og kobling mellem skole og praktik.

12.10.2016 Nyhed:

Udvidet adgang til offentlige data om folkeskolen

Ministeriets datavarehus udvides med kortvisninger og en interaktiv rapport, der viser data for, hvordan eleverne klarer 9. klasses prøver i forhold til elever med samme baggrund.

07.01.2016 Nyhed:

Professionshøjskolerne indgår partnerskab om digital efteruddannelse

Et nyt pilotprojekt skal være med til at understøtte målene med folkeskolereformen ved at give lærere og pædagoger mulighed for at efteruddanne sig online.

11.12.2015 Nyhed:

Digitale redskaber kan øge trivsel og læring, hvis de bruges rigtigt

Tablets kan give børn lyst til læring og fungere som social brobygger. Det er to af konklusionerne i en ny rapport om daginstitutioners brug af digitale redskaber, der dog også peger på, at digitale redskaber ikke er en kvalitet sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

30.11.2015 Nyhed:

Større åbenhed om folkeskolernes resultater

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, lancerer et nyt værktøj, som gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data skal give skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere med flere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn.

19.08.2013 Nyhed:

Bliv klogere på digitale læremidler

Forskningsrapport om digitale læremidler kan give lærere, skoler, kommuner og producenter ny indsigt i digitale læremidler.

27.06.2013 Nyhed:

Hjemmeside støtter arbejdet med inklusion

En ny hjemmeside med viden, erfaringer og redskaber skal støtte kommunerne i arbejdet med at skabe øget inklusion og god specialundervisning. Et særligt redskab på hjemmesiden giver kommunerne mulighed for at gøre status på den lokale inklusionsindsats og kortlægge udviklingspotentialer.

11.06.2013 Nyhed:

Fire projekter om it i folkeskolen

Folkeskoler kan søge om at blive demonstrationsskoler i forsknings- og udviklingsprojekter om it i undervisningen.

22.05.2013 Nyhed:

Digitale afgangsprøver for næsten 40.000 skoleelever

De digitale afgangsprøver i biologi og geografi er netop overstået. Regeringen vil øge brugen af it i undervisningen og ved afgangsprøver, fordi it styrker alle børn og unges læring.

Sider