Du er her

Moderniseringsstyrelsen

10.07.2017 Nyhed:

Idriftsættelse af Statens tilskudspuljer

Staten uddeler årligt betydelige beløb i tilskud til private, virksomheder, foreninger mv. En del af disse uddeles efter ansøgning, hvor der nu er oprettet et samlet overblik på tværs af ministerierne.

30.03.2017 Nyhed:

Ny vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

1. maj 2017 byder Moderniseringsstyrelsen velkommen til Linda Nordstrøm Nissen. Linda tiltræder stillingen som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen og kommer til at stå i spidsen for Center for ledelse og arbejdsgiverpolitik samt Koncern HR.

15.02.2016 Nyhed:

HR-Løsningen anskaffes i to udbud

Moderniseringsstyrelsen har besluttet at anskaffe HR-Løsningen som et HR-modul og et tidsregistrerings-modul.

21.01.2016 Nyhed:

Hvor innovativ er jeres arbejdsplads, spørger Moderniseringsstyrelsen?

Center for Offentlig innovation har netop lanceret Innovationstesten.dk. Her kan offentlige ledere, medarbejdere eller politikere online besvare en innovationstest og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet.

20.01.2016 Nyhed:

Informationsmøde om fællesstatslig HR-Løsning

Moderniseringsstyrelsen er i gang med at forberede et udbud til anskaffelse af en fællesstatslig HR-Løsning. HR-løsningen skal digitalisere arbejdsprocesserne indenfor personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Den skal desuden skabe sammenhæng til økonomi- og rapporteringsløsninger, så ledelsesinformation og styring i den offentlige sektor kan foretages på et bedre grundlag.

23.10.2015 Nyhed:

Annoncering af markedsdialog om fællesstatslig budgetløsning

Moderniseringsstyrelsen vil gerne i dialog med potentielle leverandører af et fællesstatsligt budgetsystem, der kan understøtte budgettering og budgetopfølgningen i staten.

20.10.2015 Nyhed:

Udbud om drift, applikationsforvaltning og vedligeholdelse af Campus

I 2010 satte Moderniseringsstyrelsen statens LMS i drift, også kaldet ”Campus”. Løsningen er baseret på LMS systemet Saba som er anskaffet til ejendom, mens ydelsen ”Hosting og applikationsforvaltning” skal konkurrenceudsættes med passende mellemrum.

19.08.2015 Nyhed:

Ny direktør i Moderniseringsstyrelsen

46-årige Poul Taankvist er ansat som ny direktør i Moderniseringsstyrelsen. Han kommer fra et job som økonomidirektør i Forsvarsministeriet.

18.08.2015 Nyhed:

Proces for håndtering af ressortomlægninger og organisationsændringer

Ressortomlægninger og interne organisationsændringer berører en lang række opgaver som bevillingsmæssige ændringer, påvirkning af udgiftsopfølgninger, nummerstruktur, Nemkonto og en hel del mere.

11.06.2015 Nyhed:

Statens it hjemtager driften af Navision Stat og LDV i staten

Det er besluttet, at Statens it fremover skal varetage hosting-opgaven for Navision Stat og LDV. Dette gælder for alle statslige institutioner, der i dag hostes under Moderniseringsstyrelsens hosting-kontrakt hos KMD (herunder ØSC-institutionerne).

Sider