Du er her

NaturErhvervsstyrelsen

07.09.2016 Nyhed:

Breve fra NaturErhvervsstyrelsen om transport og udbetaling bliver digitale

Fra 15. august 2016 vil banker, advokater og landboforeninger få breve om transport digitalt. Universiteter vil få udbetalingsbreve digitalt.

20.08.2015 Nyhed:

Beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter

Rigsrevisionens følger i et fra august 2015 op på beretningen fra 2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter. Der er i notatet fulgt op på NaturErhvervstyrelsens og Rigspolitiets udarbejdelse af effektvurdering vedrørende it-projekter.