Du er her

NemID

25.11.2015 Nyhed:

KL: Partnerskab om næste generation af NemID er udbudt

Inden den eksisterende kontrakt for NemID udløber, etableres et partnerskab mellem offentlige og private parter, der går sammen om at udbyde løsningen, som skal fungere på tværs af sektorer.

11.11.2015 Nyhed:

NemID runder 3 milliarder transaktioner

Nøglen til det digitale Danmark runder i dag et skarpt hjørne. Tre milliarder gange er NemID-løsningen blevet brugt af borgere og virksomheder, siden den blev introduceret den 1. juli 2010.

06.11.2015 Nyhed:

Danskerne har stigende tillid til NemID

Efter et enkelt år med et fald er danskernes tilfredshed og tillid til NemID igen stigende.

24.06.2015 Nyhed:

Kriminalforsorgen kan nu udstede NemID

Nu kan indsatte i arresthuse, fængsler og på pensioner få udstedt NemID af Kriminalforsorgens personale. Det er sikret gennem en aftale mellem Kriminalforsorgen og virksomheden Nets DanID.

15.06.2015 Nyhed:

LBC-certifikater til login på DKMAnet skal skiftes ud

Sundhedsstyrelsen har været nødt til at udskifte sit system til at udstede Lukket Brugergruppe-Certifikater (LBC) til DKMAnet-brugere, som ikke kan få en NemID medarbejdersignatur - dvs. primært brugere ansat i udenlandske virksomheder. LBC-certifikater udstedt gennem det gamle system vil ikke kunne anvendes efter den 31. august 2015.

07.05.2015 Nyhed:

Log på som virksomhed med dit private NemID

Nu bliver det snart muligt at logge på fx momsindberetning og NemRefusion med privat NemID. Det medfører en stor administrativ lettelse for en lang række små virksomheder og foreninger.

16.04.2015 Nyhed:

Ny rapport skitserer scenarier for fremtidens NemID

De fællesoffentlige parter har igangsat arbejdet med at skitsere fremtidens NemID, som i dag anvendes af 4,4 mio. danskere. En ny rapport beskriver en række mulige nye elementer, som alle tager afsæt i de forretningsmæssige behov hos brugere og myndigheder.

19.03.2015 Nyhed:

På sigt kan vi logge på andre landes løsninger med NemID

Nu tages de første spæde skridt på vejen til, at Europas borgere og virksomheder kan bruge egen e-identifikation, fx NemID, på udenlandske selvbetjeningsløsninger.

06.02.2015 Nyhed:

Input til næste generation NemID

NemID er i dag et helt centralt element i den it-infrastruktur, der skaber digitale forbindelser mellem borgerne, virksomhederne og den offentlige sektor. Kontrakten for den nuværende NemID-løsning udløber i slutningen af 2017. Digitaliseringsstyrelsen er derfor i gang med at analysere, hvordan fremtidens NemID kan se ud. 

28.01.2015 Nyhed:

Næste generation NemID: Indbydelse til teknisk dialog om offentligt-privat partnerskab

Digitaliseringsstyrelsen planlægger et udbud af et partnerskab med en eller flere private parter om hele eller dele af den kommende nationale, digitale identitets- og signaturinfrastruktur.

Sider