Du er her

Ny organisation

14.06.2017 Nyhed:

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og hovedsæde for fem styrelser uden for Hovedstaden

Fremtidens skatteforvaltning skal i endnu højere grad end i dag være til stede i hele Danmark. Det er kernen i regeringens plan En skatteforvaltning i hele Danmark, som betyder, at fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København. Det indebærer også, at 1.500 arbejdspladser enten oprettes eller flyttes til Jylland, Fyn eller Sjælland uden for hovedstadsområdet.

02.09.2016 Nyhed:

Ny organisation i Danske Regioner

Danske Regioner ændrer organisationen fra den 1. september 2016. Formålet med omlægningen er dels at styrke en række nye faglige sammenhænge i organisationen, dels at sikre en stærkere personaleledelse og et mere entydigt ledelsesansvar på alle niveauer.

05.01.2016 Nyhed:

Ny organisationsmodel skal styrke samarbejde på tværs

En ny model for organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev vedtaget på et regionsrådsmøde 21. december. Modellen understøtter det tværgående samarbejde i organisationen, og regionen søger nu tre nye koncerndirektører.

18.03.2015 Nyhed:

Ny struktur i Undervisningsministeriet

Den 1. april 2015 gennemføres en ændring af Undervisningsministeriets struktur.