Du er her

ordblinde

26.06.2017 Nyhed:

Syv initiativer har styrket indsatsen for ledige ordblinde

Syv puljestøttede initiativer har på hver sin måde bidraget til at styrke indsatsen for ledige ordblinde og læse-/skrivesvage.

23.06.2017 Nyhed:

Mange ordblinde grundskoleelever anvender ikke it-støtte på trods af effekt

Ny undersøgelse viser, at selv om it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, anvender rigtig mange ordblinde elever ikke deres it-hjælpemidler.

19.06.2017 Nyhed:

Biblioteker skal hjælpe borgere med læsebesvær

Slots- og Kulturstyrelsen har netop givet Vejle Bibliotekerne støtte til et projekt, der skal give ordblinde og brugere med læsebesvær bedre muligheder for at få gavn af bibliotekernes tilbud. På sigt skal projektet udbredes til biblioteker i hele landet.

10.11.2016 Nyhed:

Ordblinde børn skal findes ved tidlig screening

Mens mellem to og fem procent af den voksne befolkning ifølge Socialstyrelsen er ordblinde, var det i foråret alene 1,1 procent af eleverne i de aarhusianske folkeskoler, der var registreret som ordblinde. Dermed kan der være elever, som går gennem skoletiden uden at få den rette støtte.

18.02.2016 Nyhed:

De første 30 dage med Nota Bibliotek viser lovende tal

I januar lancerede Nota et nyt digitalt bibliotek på nota.dk i helt nyt design.

15.09.2015 Nyhed:

Nota inviterer til "Alle kan læse"-konference

Nota inviterer bibliotekarer og undervisere til konferencen Alle kan læse. Konferencens mål er at give deltagerne en bedre viden om Notas arbejde og mange tilbud, samt klæde dem bedre på til at forstå, hvad ordblindhed egentlig er for en størrelse.