Du er her

PA Consulting

06.07.2017 Nyhed:

Gravide med komplikationer kan se frem til tryghed og færre sygehusindlæggelser og ambulante kontroller fra 2020

Mange gravide med komplikationer er indlagt i kortere eller længere perioder eller har mange ambulante kontroller på sygehuset. Regeringen og Danske Regioner er derfor blevet enige om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering, der muliggør kontroller i hjemmet, til gravide med komplikationer i hele landet inden udgangen af 2020.

21.12.2012 Udbud:

Sundhedsstyrelsen vælger it-konsulenter

Sundhedsstyrelsen har valgt leverandører på en tidligere annonceret rammeaftale om it-konsulentydelser.

21.11.2012 Udbud:

Udenrigsministeriet vælger leverandører til rammeaftale

Udenrigsministeriet bekendtgør valg af leverandører til indgåelse af kontrakt for rammeaftale vedr. it-konsulentydelser

07.09.2012 Udbud:

SKI vælger leverandører på rammekontrakt 17.13

Statens og Kommunernes Indkøbsservice har valgt leverandører på et tidligere annonceret udbud af rammekontrakt 17.13 om managementkonsulentydelser.