Du er her

Persondata

07.11.2017 Nyhed:

KL: Fælleskommunal vision for borgernes adgang til egne data

KL har lanceret en fælleskommunal vision for borgernes adgang til egne data i de sager eller ydelser, de har hos kommunerne.

20.06.2017 Nyhed:

Dine persondata er i sikre hænder

En person har skaffet sig adgang til systemet "Den digitale pladsanvisning", og har dermed skaffet sig adgang til blandt andet ganske almindelige borgeres CPR-numre.

19.06.2017 Nyhed:

Information om de nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU. Justitsministeriet havde derfor den 13. juni 2017 inviteret til et velbesøgt stormøde for at forklare virksomheder og myndigheder om de nye regler, som er beskrevet i en ny betænkning om EU’s databeskyttelsesforordning. Her kan du læse materialet fra oplægget og budskaberne fra mødet.

05.09.2016 Nyhed:

Sundhedsdatastyrelsen beklager hændelse med mail

Direktør udtaler beklagelse over, at en borger ved en fejl fik tilsendt en anden borgers aktindsigt og dermed også personfølsomme oplysninger.

30.08.2016 Nyhed:

Enklere anmeldelse af behandling af fortrolige personoplysninger ved udbud

Datatilsynet har nu etableret en enklere adgang til at foretage anmeldelser, hvis myndigheder skal behandle fortrolige personoplysninger, fx i forbindelse med udbud.

09.03.2016 Nyhed:

Region Hovedstaden er næsten færdig med at rydde op i adgange til patientjournaler

​Vicedirektør i CIMT fastslår, at der ikke er problemer med uberettiget adgang til patientjournalerne, men erkender, at 20.000 brugerkonti har været håndteret forkert i regionen – de er ved at være lukket.​

08.03.2016 Nyhed:

Region Nordjylland følger systematisk op på sikkerheden omkring persondata

Det er ikke korrekt, når det i flere medier fremgår, at Region Nordjylland ikke holder øje med, om personalet uretmæssigt slår op i en patientjournal, og at regionen ikke har nogen kontrol med, hvem der kigger i journaler.

29.01.2016 Nyhed:

AAU uddanner jurister til fremtiden – nyt valgfag i persondataret

Når forårssemesteret begynder 1. februar 2016, vil en gruppe jura- og erhvervsjurastuderende på Aalborg Universitet rette deres fokus mod et voksende område inden for juraen, nemlig persondataretten.

06.01.2016 Nyhed:

Anbefaling fra KL til kommuner ved udsendelse af fortroligt materiale

Anbefaling til kommuner om at udvise forsigtighed, når der udsendes materiale med fortroligt indhold, der er søgt skjult eller slettet, f.eks. i forbindelse med aktindsigtssager. Der er risiko for at data kan genskabes fra elektroniske dokumenter.

15.01.2015 Nyhed:

Datatilsynets inspektioner i foråret 2015

Datatilsynet forventer at foretage omkring 45 inspektioner i første halvår af 2015. Inspektionerne omfatter besøg hos både myndigheder, virksomheder og forskere. En del af inspektionerne vil blive udført ved hjælp af online-undersøgelser.

Sider