Du er her

Rigshospitalet

04.07.2017 Nyhed:

Brug af fingeraftryk ved bloddonation

Datatilsynet vender hermed tilbage til ovennævnte sag, som tilsynet tog op af egen drift i anledning af, at tilsynet via borgerhenvendelser var blevet gjort opmærksom på, at Blodbanken på Rigshospitalet registrerer bloddonorers fingeraftryk.

07.11.2016 Nyhed:

Rigshospitalet går i luften med Sundhedsplatformen

Trods masser af tekniske tilretninger i den nye fælles patientjournal og bedre uddannelse forventer Rigshospitalet, at overgangen til Sundhedsplatformen vil være en endog meget stor forandring, hvor personalet skal lære et komplekst it-system med tilhørende nye rutiner at kende.