Du er her

Rigsrevisionen

21.06.2017 Nyhed:

Beretning om regionernes brug af konsulenter

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter.

15.12.2016 Nyhed:

Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens Beretning handler om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. Formålet med undersøgelsen er at undersøge og vurdere, om de statslige institutioner har arbejdet tilstrækkeligt med at undgå at blive afhængige af it-leverandører, når institutionerne udliciterer it-drift og -vedligeholdelse.

28.04.2016 Nyhed:

Rigsrevisionen skal undersøge statslige it-udbud

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens udbud af drift og vedligeholdelse af større it-systemer. I et nyt notat beskriver Rigsrevisionen, hvordan denne undersøgelse vil blive tilrettelagt.

13.11.2015 Nyhed:

Beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening

Statsrevisorerne har afgivet beretningen til Folketingetom brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder.

23.10.2015 Nyhed:

Ny beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver er afgivet

Statsrevisorerne har den 7. oktober 2015 afgivet beretning nr. 1/2015 om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver.

20.08.2015 Nyhed:

Beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter

Rigsrevisionens følger i et fra august 2015 op på beretningen fra 2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter. Der er i notatet fulgt op på NaturErhvervstyrelsens og Rigspolitiets udarbejdelse af effektvurdering vedrørende it-projekter.

22.04.2015 Nyhed:

Rigsrevisions beretning om driften af rejsekortet

Statsrevisorerne kritiserer Transportministeriet og parterne bag rejsekortet for dårlig økonomi og for at Rejsekortet ikke er brugervenligt og at trafikselskaberne ikke har sikret, at nye tidssvarende løsninger er blevet udviklet til f.eks. mobiltelefoner.

18.12.2014 Nyhed:

Skatteminister bestiller grundig gennemgang af IT-system

Rigsrevisionen har i dag udtrykt kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer, fordi it-systemet EFI endnu ikke fungerer. Skatteministeren er enig i de problemstillinger, Rigsrevisionen peger på. Skatteministeriet vil derfor foretage en grundig gennemgang af systemet med bistand fra eksterne eksperter for at få løst problemerne.

14.11.2014 Nyhed:

Ny beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder er afgivet

Statsrevisorerne har den 12. november 2014 afgivet beretning nr. 1/2014 om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder.

19.09.2014 Nyhed:

DI ITEK: Lyt til kritik af fælles medicinkort fra Rigsrevisionen

Både staten og regionerne bør tage rapportens kritik til efterretning og stramme op på ledelse og styring  som ifølge rapporten har været utilstrækkelig.  Det siger Adam Lebech, branchedirektør i DI ITEK.

Sider