Du er her

Skat

31.10.2017 Nyhed:

Alle syv styrelsesdirektører i skatteforvaltningen på plads

Den 1. juli 2018 erstattes SKAT af syv styrelser, der får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Tidligere er der sat navn på de nye direktører i Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Nu er navnene på direktørerne i de sidste fem styrelser på plads.

10.10.2017 Nyhed:

Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Regeringen ønsker at lempe skattevilkårene for korttidsboligudlejning, når det sker gennem deleøkonomiske platforme, der automatisk indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.

10.10.2017 Nyhed:

Deleøkonomi: Skattemyndighederne indgår strategisk samarbejde med MobilePay

Skattemyndighederne har indgået et strategisk samarbejde med MobilePay. Det skal bidrage til, at skattemyndighederne udvikler løsninger, der gør det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne korrekt skat, når de fx anvender mobile betalingsløsninger og digitale deleøkonomiske platforme.

07.11.2016 Nyhed:

Spilstuderende gav PET og SKAT et makeover

ITU-studerende brugte en weekend på at udvikle digitale kommunikationsløsninger til PET og SKAT med virkemidler fra computerspillenes verden. Begge organisationer ser potentiale i at bruge spil og playful design i interaktionen med borgerne.

07.10.2016 Nyhed:

SKAT henter tre milliarder fra skyldnere gennem modregning

SKAT har genetableret en model for automatisk modregning af skyldneres gæld til det offentlige. På den måde er det siden 1. april lykkedes at hente gæld til det offentlige for cirka tre milliarder kr. fra alt 281.000 skyldnere.

05.10.2016 Nyhed:

SKAT har fået oplysninger om godt 2.000 Uber-chauffører

SKAT har modtaget oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om Uber-chaufførers indtægter i Danmark i 2014 og 2015. I alt har SKAT modtaget oplysninger om 99 Uber-chauffører i 2014, og 2.134 chauffører i 2015.

20.06.2016 Nyhed:

Skatteminister: Vi skal investere i skattevæsenet

SKAT står i de kommende år over for en række store udfordringer. Samtidig er der behov for at sikre, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer på længere sigt. Skatteminister Karsten Lauritzen varsler derfor investeringsplan efter sommerferien.

02.02.2016 Nyhed:

Styrket indsats mod momssvindel

SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres.

21.01.2016 Nyhed:

SKAT flytter opgaver

SKAT har netop offentliggjort den reviderede plan for, hvor SKATs opgaver i år 2020 skal løses fra. Det overordnede hensyn er, at medarbejdere og opgaver i højere grad samles i større faglige miljøer. I planen indgår også udflytning af 200 arbejdspladser som led i Regeringens plan "Bedre Balance" og styrkelse af SKAT med 300 inddrivelsesmedarbejdere som en del af planen "SKAT ud af krisen".  Flytningerne vil ske løbende i de kommende år.

08.01.2016 Nyhed:

Status på restancer til det offentlige

Folketingets skatteudvalg har fået forelagt SKATs kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2015. Redegørelsen indeholder en status for de offentlige restancer og en status på aktiviteterne på inddrivelsesområdet i forlængelse af regeringens handlingsplan "SKAT ud af krisen".

Sider