Du er her

Skole-it

26.06.2017 Nyhed:

Aula søger brugere til test og input

KOMBIT har nu fundet leverandøren af Aula – den nye kommunikationsplatform for skole- og dagtilbudsområdet. Næste skridt bliver at komme i gang med udviklingen af løsningen, og her får vi brug for hjælp fra en del kommende brugere.

20.06.2017 Nyhed:

Læremiddelproducenter har et begrænset fokus på udveksling af elevdata

En ny rapport afdækker digitale læremiddelproducenters erfaringer med at arbejde med data i forhold til skoleelevers faglige progression. SFI står i spidsen for projektet, hvor resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt digitale læremiddelproducenter nu præsenteres.

02.06.2017 Nyhed:

Ringkøbings skoler arbejder med ny digital læringsplatform

Alle skoler i Danmark skal indføre digitale læringsplatforme. I Ringkøbing-Skjern Kommune er valget faldet på Meebook, og alle lærere er i gang med at blive dus med systemet, som også kan bruges til at samarbejde med kolleger, elever og på længere sigt også forældre.

02.06.2017 Nyhed:

Ny viden: It understøtter læring og motivation på erhvervsuddannelserne

Ti erhvervsskoler har deltaget i forsøgs- og udviklingsprojektet ”It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne”. Projektet konkluderer, at der er tegn på, at it kan øge elevernes motivation for læring og læringsudbytte, herunder styrke undervisningsdifferentiering og kobling mellem skole og praktik.

31.05.2017 Nyhed:

Konference om anvendelsen af digitale læringsplatforme i folkeskolen

Kom og hør om resultaterne fra et nyt spændende forskningsprojekt om brug af digitale læringsplatforme i folkeskolen.

25.11.2013 Nyhed:

UNI•C afvikler 15 produkter

I løbet af 2013 og 2014 trækker UNI•C sig fra en række af de produkter, styrelsen har leveret til skolerne i en lang årrække. De fleste af produkterne vil kunne købes ad andre veje.

24.09.2013 Nyhed:

KL inviterer til deltagelse i analyse af it i folkeskolen

Kommunerne og regeringen har indgået en aftale om, at folkeskolerne senest i 2014 skal have en velfungerende it-infrastruktur. KL’s analyse fra december 2012 viser, at kommunerne er godt på vej. Analysen opdateres i december 2013 med henblik på at sikre, at alle skoler når i mål.